OIKEUDENMUKAISUUDEN OLEMUS ON REILUUS

6.10.2019 OIKEUDENMUKAISUUDEN OLEMUS ON REILUUS

Mukavaa lokakuuta, lukijat!

Tämän kuun aiheenamme on oikeudenmukaisuus ja reiluus.

Oikeudenmukaisuus

Oikeudenmukaisuus on iso käsite. Kaikki sitä haluavat ja kaikki siitä puhuvat. Mutta olemmeko me itse oikeudenmukaisia?

Eri uskonnoissa ja kulttuureissa on erilaisia oikeutuksia toimia elämässä. Sivistyneissä valtioissa oikeudenmukaisuudet ovat kuitenkin aika lailla yhteneviä.

Luonto ja meri kohtelevat kaikkia samalla tavalla.
Luonto ja meri kohtelevat kaikkia samalla tavalla.

Suomi lukeutuu maailman kärkimaihin monilla mittareilla mitattuna.

Suomesta on mm. sanottu. ”Suomi on maailman vakain valtio”, ”Suomi on inhimillisen hyvinvoinnin vertailussa maailman paras maa”, ”Suomalaisten luottamus muihin ihmisiin on Euroopan suurinta” ja ”Suomi on maailman paras maa ihmisten perusoikeuksien suojelemisessa”.

Tällaista valtiota ei rakenneta ilman oikeudenmukaisuutta ja reiluutta.*

Teenkö oikein vai teenkö väärin?

Oikeudenmukaisuuden toteuttaminen elämässä ei ole aina helppoa, vaikka sitä haluaisikin. Tuskin kukaan meistä kannattaa epäoikeudenmukaisuutta oikeudenmukaisuuden sijaan. Silti epäoikeudenmukaista ja epäreilua toimintaa ja tekijöitä löytyy aina. Tällöin oikeudenmukaisuuden taju tai moraalikäsitys on vääristynyt.

Aselevon vastaiskuja ja neuvotteluja. Huolimatta aselevosta hyökkäsi vihollinen muutamin paikoin, mutta lyötiin takaisin. Saimaan kanava 1944.09.04. SA-Kuva.
Aselevon vastaiskuja ja neuvotteluja. Huolimatta aselevosta hyökkäsi vihollinen muutamin paikoin, mutta lyötiin takaisin. Saimaan kanava 1944.09.04. SA-Kuva.

Arjessa omaa oikeudenmukaisuuden tajuaan ja moraaliaan voi vahtia kysymällä:

Teenkö tässä nyt oikein vai väärin?

Toiminko vilpittömästi oikeudenmukaisuuden eteen – vai vaikuttaako taustalla jokin inhimillinen muu tunne, esimerkiksi kateus, ahneus tai piheys.

Sisaruus opettaa niin karkkien kuin kokemusten jakamista.
Sisaruus opettaa niin karkkien kuin kokemusten jakamista.

Suomalaisen oikeudet

Itsenäisessä Suomessa kansalaisten keskinäistä oikeudenmukaisuutta ylläpidetään lain ja asetuksin. Suomalaisilla ja myös Suomessa asuvilla ulkomaalaisilla on monenlaisia oikeuksia, jotka ovat meille jopa liiankin itsestään selviä. Meillä on mm.

  • Oikeus tasavertaiseen kohteluun sukupuolesta, iästä, uskonnosta
    tai vammasta riippumatta
  • Sanan ja mielipiteen vapaus
  • Kokoontumisen ja liikkumisen vapaus
  • Oikeus yksityisyyden suojaan
  • Uskonnonvapaus

Näistä vapauksista voimme kiittää sotiemme veteraaneja, jotka epäitsekkäästi taistelivat meille itsenäisyyden, joka johti vapauteen elää oikeudenmukaisessa Suomessa. Toivottavasti osaamme antaa sille arvoa.

9:/JR 57:n lohkolta. Aselepo on nostanut etulinjan elämän taisteluhaudasta maan päälle. Korvike kiehuu tulihtalla ja kessupiippu maistuu. Vuosalmen sillanpää 1944.09.07. SA-Kuva.
9:/JR 57:n lohkolta. Aselepo on nostanut etulinjan elämän taisteluhaudasta maan päälle. Korvike kiehuu tulihtalla ja kessupiippu maistuu. Vuosalmen sillanpää 1944.09.07. SA-Kuva.

Elämä ei ole aina reilua

Epäoikeudenmukaisuudesta ja epäreiluudesta syntyy kaunoja, riitoja ja sotia, mittakaavat vain vaihtelevat.

Suuren Neuvostoliiton  hyökkääminen pieneen Suomeen oli aikoinaan epäreilua.

Vielä epäreilumpaa oli se, että Neuvostoliitto vaati sodan jälkeen jättimäisiä sotakorvauksia Suomelta!

Sotakorvauksena toimitettujen laivojen määrä muodostaisi 30 kilometrisen jonon.
Sotakorvauksena toimitettujen laivojen määrä muodostaisi 30 kilometrisen jonon.
Sotakorvauksia maksettiin paljon. Viimeinen tavaratoimitus ylitti rajan syyskuussa 1952 ja suomalaiset huokaisivat helpotuksesta.
Sotakorvauksia maksettiin paljon. Viimeinen tavaratoimitus ylitti rajan syyskuussa 1952 ja suomalaiset huokaisivat helpotuksesta.

Suomi kuitenkin maksoi sotakorvaukset Neuvostoliitolle kuten oli sovittu. Helppoa se ei ollut missään vaiheessa, kun kansalaiset joutuivat itsekin elämään sotien jälkeistä aikaa säännöstelyn alla ja kaikesta oli pulaa.

Suomi oli ainoa maa maailmassa, joka lopulta maksoi sotakorvaukset. Tämä kertoo paljon myös suomalaisista. Se mikä luvataan, se pidetään.

Suomalaiset ovat aina olleet suoraselkäistä ja reilua kansaa. Kun sotakorvauksista selvittiin, keskityttiin oman kansan hyvinvointiin ja kasvatettiin sitä hyvää, mikä meissä oli.
Suomalaiset ovat aina olleet suoraselkäistä ja reilua kansaa. Kun sotakorvauksista selvittiin, keskityttiin oman kansan hyvinvointiin ja kasvatettiin sitä hyvää, mikä meissä oli.

Muutamassa vuosikymmenessä sitkeä, reilu kansa teki maastaan yhden maailman turvallisimmista, oikeudenmukaisimmista ja tasa-arvoisimmista valtioista.

Suomen kansallisrunoilija J. L. Runeberg on kirjoittanut:

”Järkevälle on lain ja oikeuden pakko yhtä helppo kuin hengittäminen.”

Reiluus on helppoa ja yksinkertaista

Voimme kaikki tehdä päivittäin arjessamme pieniä reiluja tekoja. Kehumme kaveria, annamme aikaamme tai rahaamme hyväntekeväisyyteen, puolustamme heikompaa ja tuomme positiivista asennetta yleiseen ilmapiiriin.

Oikeudenmukaisuuden ja reiluuden arvot siirtyvät isältä pojalle,sukupolvelta toiselle. 
Oikeudenmukaisuuden ja reiluuden arvot siirtyvät isältä pojalle,sukupolvelta toiselle.

Reilua on kaikki sellainen tekeminen, joka edesauttaa hyvää fiilistä ja rauhanomaista käytöstä ja toimintaa.

Reilusti toimimalla myös oma elämämme on parempaa ja yöunetkin makoisammat.

Ollaan reiluja kanssaihmisille, vaikka se joskus olisikin vähän itseltä pois!

Satu ja Laura

* lue lisää Suomesta: http://www.stat.fi/tup/satavuotias-suomi/suomi-maailman-karjessa.html

Kuvat: Suuret kiitokset SA-Kuvalle sekä KAVIn Elävä muisti-palvelulle.