Opetuksen tueksi

Koulun historianopetus on tärkeä tapa siirtää veteraanien perinnettä tuleville sukupolville. Opetuksen tukena toimiva, Kadettikunnan kokoama Veteraanien perintö – Itsenäinen Isänmaa -internetsivusto antaa mahdollisuuden tutustua veteraanisukupolven tekoihin kertomusten ja historian kautta. Sivuston kautta yksittäinen käyttäjä tai koulu voi myös lähettää tekijöille omia tai läheistensä ihmisten kertomuksia kansakuntamme vaikeista vuosista liitettäväksi mukaan internetsivustoon.

VETERAANIEN PERINTÖ