Suomen itsenäisyyttä juhlittiin tänä vuonna perinteisesti niin kodeissa kuin valtion ja eri organisaatioiden tilaisuuksissa. Tasavallan presidentin itsenäisyyspäiväjuhlassa olivat sotiemme veteraanit ja lotat kunniavieraina ja veteraanijärjestötkin olivat hyvin edustettuina. Lisäksi monin paikoin veteraaneja muistettiin erilaisilla huomionosoituksilla. Esimerkiksi Turussa opiskelijaravintolat kunnioittivat veteraaneja ja lottia tarjoamalla heille ilmaisen lounaan.

Itsenäisyyspäivän jälkeen on tullut esille useissa tilanteissa ihmisten tyytyväisyys siihen, että nykyisin veteraaneja osataan arvostaa ja heidän työnsä isänmaan hyväksi tunnustetaan laajasti. Aiempi kansan hiljainen kunnioitus on vuosien varrella muuttunut yhä näkyvämmäksi ja kuuluvammaksi toiminnaksi veteraanien hyväksi. Ilahduttavaa on myös nuorten kiinnostus saada tietoa niistä vaiheista, jolloin Suomen kohtalo ratkaistiin veteraanisukupolven tinkimättömällä työllä ja uhrauksilla.

Moni veteraani on jäänyt ilman ansaitsemaansa kunnioitusta, kun asioista ei ole puhuttu avoimesti. Onneksi ajat muuttuvat ja voimme muistaa ja huomioida kunniakansalaisiamme eri tavoin sekä juhlien aikaan että arjessa. Vaikka veteraanisukupolven edustajia on yhä vähemmän joukossamme, on meillä kuitenkin vielä mahdollisuus tuoda esille syvä kiitollisuutemme heitä kohtaan.

Seija Niinistö-Samela