KEITÄ OLEMME?

Tammenlehvän Perinneliitto – Veteraanien perinteet uusille sukupolville

Tammenlehvän Perinneliiton tarkoituksena on hoitaa ja vaalia Suomen vuosina 1939-1945 käymien sotien ja niiden veteraanien perinteitä. Liiton tavoitteena on löytää sellaiset veteraaniperinteen henkiset ja aineelliset ilmenemismuodot, jotka suomalaisen yhteiskunnan kannalta ovat tärkeitä ja muistettavia vielä vuosikymmenienkin kuluttua sekä löytää tälle perinteelle jatkuvuutta ylläpitävät vastuunkantajat. Toiminnan painopiste on valtakunnallisesti merkittävän perinneaineiston ja veteraanisukupolven arvojen vaalimisessa. Tammenlehvän perinneliiton alaisuudessa on toiminut lukuisia esimerkiksi opetuksen, museoiden tai muistomerkkien kartoittamiseen keskittyneitä työryhmiä, joiden työn tuloksia on nähtävissä tällä sivustolla.

Tammenlehvän Perinneliitto perustettiin 24.4.2003. Liiton perustajajäseniä ovat Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto ja Rintamanaisten Liitto. Liiton toiminta-ajatuksena on koota yhteen yhteisöjä, jotka ovat kiinnostuneita, halukkaita ja kykeneviä osallistumaan liiton tarkoitusta edistävään perinnetyöhön. Liiton jäseninä on tällä hetkellä 23 veteraani-, maanpuolustus- ja perinnetyötä tekevää yhteisöä.

Jäsenyhteisöt

 • Sotainvalidien Veljesliitto ry
 • Suomen Sotaveteraaniliitto ry
 • Rintamaveteraaniliitto ry
 • Kaatuneitten Omaisten Liitto ry
 • Kadettikunta ry
 • Karjalan Liitto
 • Maanpuolustuskiltojen liitto ry
 • Maanpuolustusnaisten Liitto ry
 • Reserviläisliitto ry
 • Rintamaveteraaniliiton kannatus- ja perinnesäätiö
 • Sotainvalidien Perinnejärjestö ry
 • Sotaveteraanien tuki- ja perinnesäätiö
 • Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry
 • Sotilaskotiliitto ry
 • Sotilaspoikien Perinneliitto ry
 • Suojeluskuntajärjestön Perinteet ry
 • Suomen Kotiseutuliitto ry
 • Suomen Lottaperinneliitto ry
 • Suomen-poikien perinneyhdistys ry
 • Suomen Rauhanturvaajaliitto ry
 • Suomen Reserviupseeriliitto ry
 • Vapaussodan Perinneliitto ry
 • Veljesapu-Perinneyhdistys ry
 • Veteraanivastuu ry

Haluatko liittyä tukijoittemme arvostettuun joukkoon? Kannattajajäsenen vuosittainen kannatusmaksu on 600,00€.

Lähetä meille yhteydenottosi alla olevin tiedoin ja lähetä se liiton toimistoon tai osoita lahjoituksesi suoraan tilillemme.