”EI TÄSTÄ EDEMMÄS! TORJUNTAVOITTO KANNAKSELLA 1944/Sotahistoriallinen retki 1.–3.8.2016”. Tämä oli Tammenlehvän Perinneliiton Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton jäsenistölle järjestämän perehdyttämismatkan teema. Matkan asiantuntijaoppaana oli sotahistorian tutkija Göran Lindgren ja vastuullisena matkanjärjestäjänä Vihdin Liikenne Oy VL-Matkat. Matkalle osallistui 31 liiton jäsentä.

Matkan tarkoituksena oli perehdyttää valitut HYOL:n jäsenet Suomen sotien kohtalokkaimpiin ja siten itsenäisyyden kannalta ratkaisevimpiin hetkiin Karjalan Kannaksella. Asiantuntijaoppaan eloisa selostus ja asiantuntemus eri taistelupaikoista ja erityisesti Viipurin viimeisistä päivistä oli merkittävin tekijä matkan onnistumisessa. Osallistujat olivat – luonnollisesti koulutustaustansa mukaisesti – erittäin aktiivisia ja myönteisesti itse asiaan suhtautuvia. Tauoilla ja illallisilla käydyt keskustelut olivat vilkkaita ja antoivat lisämahdollisuuksia Suomen sotahistorian erityispiirteiden tarkasteluun.

Tammenlehvän Perinneliitto kiittää Kaatuneiden Muistosäätiötä matkan järjestämisen mahdollistamasta taloudellisesta tuesta.

PHo/9.8.2016