Ajankohtaisista uutisaiheista esille nousevat nuorten työttömyys ja syrjäytyminen, levottomuudet maailmalla ja taloudellinen epävarmuus. Näitä aiheita pohtiessa tulee mieleen veteraanien perintönä säilynyt yksinkertainen ja selkeä elämänviisaus: kaveria ei jätetä.

Tuon ohjeen noudattaminen nykyaikana tarkoittaa muun muassa toisten huomioon ottamista, tukemista ja avun tarjoamista. Jokaisella on mahdollisuus toisten auttamiseen, ja pienilläkin sanoilla ja teoilla voi vaikuttaa. Joskus vaikkapa pelkästään kuunteleminen ja läsnä oleminen saattavat riittää pelastamaan yksinäisen tuttavan tai naapurin päivän.

Sotien jälkeen rakennettiin raha- ja tavarapulasta huolimatta kuntoutus- ja hoitolaitoksia, joissa annetun kuntoutuksen avulla moni sodasta palannut mies sai mahdollisuuden kouluttautua uuteen ammattiin. Työn saamisella oli iso merkitys oman elämän suunnittelulle ja rakentamiselle. Kun ketään ei haluttu jättää yksin, oli siitä hyötyä koko Suomen jälleenrakentamiselle. Yhteisten päämäärien eteen jaksettiin tehdä työtä.

Veteraanien elämänohje kannattaa pitää mielessä, kun etsitään ratkaisuja pieniin tai isompiinkin ongelmiin. Yhdessä tekeminen ja toisten huomioiminen antavat hyvät eväät selvitä vaikeistakin haasteista.

Seija Niinistö-Samela