Suruviesti presidentti Mauno Koiviston poismenosta on viime päivinä vaikuttanut syvästi suomalaisiin. Koko kansan presidenttinä tunnettu Koivisto oli rintamaveteraani, joka oli kokenut raskaiden sotavuosien lisäksi myös sodan jälkeisen ajan vaaran vuodet. Kokemukset rintamalla ja sen jälkeen työpaikoilla poliittisesti repivässä ilmapiirissä varmasti vaikuttivat siihen, että presidentti Koivisto ymmärsi erittäin hyvin rauhanomaisen yhteistyön merkityksen niin poliittisessa päätöksenteossa kuin kansainvälisellä tasolla kansakuntien välisissä suhteissakin.

Veteraanisukupolven edustajia ei enää ole työelämässä ja yhteiskunnallisissa tehtävissä. Yhteisten päämäärien etsiminen itsekkäiden tavoitteiden sijaan, toisten mielipiteiden huomioiminen ja arvostaminen vakaumuksellisista näkemyseroista huolimatta sekä mahdollisuuksien löytäminen joskus toivottomissakin tilanteissa ovat sodan käyneen sukupolven henkistä perintöä meille rauhan aikana syntyneille ja kasvaneille. Tähän voisi vielä lisätä rohkeuden tarttua ikäviinkin asioihin, kun tilanne niin vaatii. Nykyajan haasteisiin tarvitaan samanlaista rakentavaa suhtautumista, joka oli tyypillistä presidentti Koiviston toiminnassa.

Jokainen sotiemme veteraani ansaitsee arvostuksemme ja jokaisen veteraanin poistuessa keskuudestamme voimme kiitollisuudella muistaa hyväksemme tehtyä työtä.

Presidentti Mauno Koiviston muistoa kunnioittaen

Seija Niinistö-Samela