Mukavaa lokakuuta, lukijat!

Tämän kuun aiheenamme on oikeudenmukaisuus ja reiluus.

Oikeudenmukaisuus

Oikeudenmukaisuus on iso käsite. Kaikki sitä haluavat ja kaikki siitä puhuvat. Mutta olemmeko me itse oikeudenmukaisia?

Eri uskonnoissa ja kulttuureissa on erilaisia oikeutuksia toimia elämässä. Sivistyneissä valtioissa oikeudenmukaisuudet ovat kuitenkin aika lailla yhteneviä.

Suomi lukeutuu maailman kärkimaihin monilla mittareilla mitattuna.

Suomesta on mm. sanottu. ”Suomi on maailman vakain valtio”, ”Suomi on inhimillisen hyvinvoinnin vertailussa maailman paras maa”, ”Suomalaisten luottamus muihin ihmisiin on Euroopan suurinta” ja ”Suomi on maailman paras maa ihmisten perusoikeuksien suojelemisessa”.

Tällaista valtiota ei rakenneta ilman oikeudenmukaisuutta ja reiluutta.*

Teenkö oikein vai teenkö väärin?

Oikeudenmukaisuuden toteuttaminen elämässä ei ole aina helppoa, vaikka sitä haluaisikin. Tuskin kukaan meistä kannattaa epäoikeudenmukaisuutta oikeudenmukaisuuden sijaan. Silti epäoikeudenmukaista ja epäreilua toimintaa ja tekijöitä löytyy aina. Tällöin oikeudenmukaisuuden taju tai moraalikäsitys on vääristynyt.

Arjessa omaa oikeudenmukaisuuden tajuaan ja moraaliaan voi vahtia kysymällä:

Teenkö tässä nyt oikein vai väärin?

Toiminko vilpittömästi oikeudenmukaisuuden eteen – vai vaikuttaako taustalla jokin inhimillinen muu tunne, esimerkiksi kateus, ahneus tai piheys.

Suomalaisen oikeudet

Itsenäisessä Suomessa kansalaisten keskinäistä oikeudenmukaisuutta ylläpidetään lain ja asetuksin. Suomalaisilla ja myös Suomessa asuvilla ulkomaalaisilla on monenlaisia oikeuksia, jotka ovat meille jopa liiankin itsestään selviä. Meillä on mm.

Näistä vapauksista voimme kiittää sotiemme veteraaneja, jotka epäitsekkäästi taistelivat meille itsenäisyyden, joka johti vapauteen elää oikeudenmukaisessa Suomessa. Toivottavasti osaamme antaa sille arvoa.

Elämä ei ole aina reilua

Epäoikeudenmukaisuudesta ja epäreiluudesta syntyy kaunoja, riitoja ja sotia, mittakaavat vain vaihtelevat.

Suuren Neuvostoliiton  hyökkääminen pieneen Suomeen oli aikoinaan epäreilua.

Vielä epäreilumpaa oli se, että Neuvostoliitto vaati sodan jälkeen jättimäisiä sotakorvauksia Suomelta!

Suomi kuitenkin maksoi sotakorvaukset Neuvostoliitolle kuten oli sovittu. Helppoa se ei ollut missään vaiheessa, kun kansalaiset joutuivat itsekin elämään sotien jälkeistä aikaa säännöstelyn alla ja kaikesta oli pulaa.

Suomi oli ainoa maa maailmassa, joka lopulta maksoi sotakorvaukset. Tämä kertoo paljon myös suomalaisista. Se mikä luvataan, se pidetään.

Muutamassa vuosikymmenessä sitkeä, reilu kansa teki maastaan yhden maailman turvallisimmista, oikeudenmukaisimmista ja tasa-arvoisimmista valtioista.

Suomen kansallisrunoilija J. L. Runeberg on kirjoittanut:

“Järkevälle on lain ja oikeuden pakko yhtä helppo kuin hengittäminen.”

Reiluus on helppoa ja yksinkertaista

Voimme kaikki tehdä päivittäin arjessamme pieniä reiluja tekoja. Kehumme kaveria, annamme aikaamme tai rahaamme hyväntekeväisyyteen, puolustamme heikompaa ja tuomme positiivista asennetta yleiseen ilmapiiriin.

Reilua on kaikki sellainen tekeminen, joka edesauttaa hyvää fiilistä ja rauhanomaista käytöstä ja toimintaa.

Reilusti toimimalla myös oma elämämme on parempaa ja yöunetkin makoisammat.

Ollaan reiluja kanssaihmisille, vaikka se joskus olisikin vähän itseltä pois!

Satu ja Laura

* lue lisää Suomesta: http://www.stat.fi/tup/satavuotias-suomi/suomi-maailman-karjessa.html

Kuvat: Suuret kiitokset SA-Kuvalle sekä KAVIn Elävä muisti-palvelulle.