Turvallisuuden säilyttäminen on ollut veteraanisukupolvelle tavoite sekä sota-aikana että sen jälkeen. Yhteiskunnan kehittyminen tietoyhteiskunnaksi on tuonut mukanaan uusia turvallisuuteen liittyviä haasteita, joiden tiedostaminen auttaa huomioimaan mahdollisia uhkia. Yhä useampi suomalainen osaa käyttää esimerkiksi sähköisiä palveluita, mutta verkossa toimimisen vaaroja ei vielä tarpeeksi tunneta.

Koulujen opetussuunnitelmiin on jo otettu mukaan turvallisen verkossa toimimisen opastus, mikä on tulevaisuutta ajatellen hieno asia. Osa väestöstä on kuitenkin jäänyt ilman asianmukaista koulutusta ja joillekin voi olla hankala esimerkiksi ymmärtää annettua ohjeistusta.

Yksi mainitsemisen arvoinen uhka verkossa toimijalle on pyrkimykset vaikuttaa mielipiteisiin ja asenteisiin tarkoituksena saada aikaan epävarmuutta ja tyytymättömyyttä vallitseviin olosuhteisiin. Oikean tiedon tarkistaminen tuleekin muistaa, kun etsitään tietoa Internetin laajasta sisällöstä. Jokainen voi omalta osaltaan ehkäistä verkossa olevien uhkien vaikutusta suhtautumalla kriittisesti annettuun informaatioon.

Veteraaneille oli kunnia-asia jättää jälkipolville turvallinen ympäristö kasvaa ja elää rauhallisissa oloissa. Eräs tapa jatkaa veteraanien perintöä on huolehtia omasta osaamisestaan jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Seija Niinistö-Samela