Vuodesta 1987 lähtien on kansallista veteraanipäivää vietetty huhtikuun 27.päivänä, joka oli Lapin sodan päättymispäivä keväällä 1945. Silloin suomalaisten osalta sota oli ohi ja edessä oli paljon työtä, johon ryhdyttiin toiveikkain mielin.

Tänä vuonna kansallisen veteraanipäivän teemana on Kansallinen veteraanipäivä – Sinun veteraanipäiväsi, joka korostaa veteraanipäivän merkitystä meille kaikille. Voimme itsenäisen Suomen lisäksi muistaa kiitollisuudella veteraaneja niiden arvojen säilyttämisestä, joiden avulla hekin selvisivät vaikeista ajoista. Velvollisuudentunto, oikeudenmukaisuus, toisista välittäminen sekä vapauden ja isänmaan puolustaminen ovat jatkuvasti muuttuvassa maailmassa hyvinä oppaina tulevaisuuden haasteissa.

Monien paikallisten juhlatilaisuuksien lisäksi kansallisen veteraanipäivän valtakunnallinen pääjuhla pidetään tänä vuonna perinteisessä muodossa viimeisen kerran Lahdessa. Seuraavina vuosina juhlapäivän vietto tulee uudistumaan ja saamaan erilaisia muotoja jo siitäkin syystä, että pääjuhlassa kunniavieraina olleet veteraanit ovat jo hyvin iäkkäitä ja heidän joukkonsa vähenee nopeasti. Veteraanien tärkeän työn muistaminen tulee kuitenkin säilymään tulevinakin vuosina.

Hyvää kansallista veteraanipäivää!

Seija Niinistö-Samela