1.LK VAPAUDENMITALIT

Rauhan aikana annettavien vapaudenristien nauhan väri on keltainen punaisilla reunaviivoilla ja sodan aikana annettavien nauhan väri on punainen keltaisilla reunaviivoilla. Sotilaille vapaudenristit myönnetään aina miekkojen kera.

1. luokan Vapaudenmitali

1. luokan Vapaudenmitali
punaisine risteineen