HALLITUS

LIITON EDUSTAJISTON SYYSKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Tammenlehvän Perinneliiton edustajiston 1. syyskokous pidettiin Pasilassa 27.10.2021. Tämä kokous viimeisteli liiton hallintouudistuksen, joka käynnistyi vuoden alussa. Uudistuksessa siirryttiin järjestelmään, jossa liittokokous on kahden vuoden välein, ja jona väliaikana ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto. Edustajisto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Sääntöjen mukaisesti edustajisto päätti mm. vuoden 2022 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä erovuoroisten tilalle. Uuden hallituksen kokoonpano on seuraava:

Puheenjohtaja
Toimikausi 2021–2023
Vuorineuvos Jukka Viinanen

Toimikausi 2021–2023

Varsinaiset jäsenet
Ltv 1. vpj Martti Talja
Karjalan Liitto
Tj Minna Nenonen
Reserviläisliitto
1. vpj Pertti Suominen
Suomen Sotaveteraaniliitto
Hall varajäs Maili Hanski
Rintamaveteraaniliitto

Toimikausi 2021–2023

Henkilökohtaiset varajäsenet
Pj Anne-May Asplund
Sotilaskotiliitto
Hallituksen jäsen Yrjö-Pekka Rautalahti
Suomen Reserviupseeriliitto
Tj Jouni Mattila
Pohjois-Karjalan perinneyhdistys
1. vpj. Urpo Karjalainen
Maanpuolustuskiltojen Liitto

Toimikausi 2020–2022

Varsinaiset jäsenet
Hallituksen jäs Teppo Ylitalo
Suomen Kotiseutuliitto
Varatuomari Juhani Saari
Sotainvalidien Veljesliitto
Prikaatikenraali Hannu Luotola
Sotilaspoikien Perinneliitto 
Kenraalimajuri Vesa Virtanen
Pääesikunta  

Toimikausi 2020–2022

Henkilökohtaiset varajäsenet
Pj Jorma Ala-Sankila
Rauhanturvaajaliitto
Siht Jari-Matti Autere
Sotainvalidien Perinnejärjestö
Liiton vpj Tapani Tikkala
Vapaussodan Perinneliitto
Prikaatikenraali Rami Saari    
Pääesikunta