STRATEGIA

TAMMENLEHVÄN PERINNELIITTO RY:N TOIMINNAN TARKOITUS JA TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN VUOTEEN 2030

Seuraavan perinnön veteraanit ovat jättäneet tulevien sukupolvien vaalittavaksi:

”Sotiemme veteraanien teot ja saavutukset sodan ja rauhan aikana ovat arvokas osa itsenäisen Suomen historiaa. Veteraanien sanoma tuleville sukupolville on, että pienikin kansa voi puolustaa menestyksellisesti itsenäisyyttään ja vapauttaan. Sotiemme aikainen sukupolvi luotti kansojen välisten ristiriitojen ratkaisemiseen neuvottelemalla. Se joutui kuitenkin asein puolustamaan kansamme olemassaoloa äärimmäisen uhan edessä. Veteraanien teot itsenäisyyden ja kansanvaltaisen järjestelmämme säilyttämiseksi ovat vapaan, vauraan Suomen perusta.”

 Liiton toiminnan tarkoitus
Tammenlehvän Perinneliitto edistää kansallista yhtenäisyyttä, pitää yllä ja edistää maanpuolustustahtoa, vaalii koko Tammenlehvän sukupolven kulttuuriperintöä ja jatkaa veteraanien tukityötä.

Toiminnan tavoite vuoteen 2030 mennessä
Liiton tavoitteena on olla valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti tunnettu, tunnustettu ja arvostettu Tammenlehvän sukupolven perinne- ja tukityön toimija.
 

Tarkoituksen toteuttaminen vuoteen 2030 mennessä
Liitto luo toimintansa jatkuvuuden turvaavan taloudellisen pohjan;

  • liitto suunnittelee ja ohjaa valtakunnallista ja alueellista veteraaniperinnetyötä;
  • liitto harjoittaa laaja-alaista viestintää, jonka perussanoma on ”me menestymme ja selviydymme yhdessä”;
  • liitto osallistuu Tammenlehvän sukupolven kulttuuriperinnön tallentamiseen, tutkimiseen sekä julkaisemiseen;
  • liitto vastaa veteraanien sekä heidän puolisoidensa ja leskiensä edunvalvonta- ja tukityöstä;
  • liitto ylläpitää toimintaansa tarvittavat henkilöresurssit sekä
  • liitto vastaa valtakunnallisen toiminnan taloudesta ja tukee alueellista perinnetyötä ja hankkeita.