KANTA-HÄMEEN PIIRI

Etusivu > Veteraaniperinne > Sotahistoriallista materiaalia sisältävät arkistotKanta-Hämeen piiri

 • Sotainvalidien Veljesliiton Kanta-Hämeen piiri ry. 1944-. Arkisto: 28.10.2005 HMA.
 • Kanta-Hämeen piirin naistoimikunta. 1946-. Arkisto: 28.10.2005 HMA.
 • Forssan seudun sotainvalidit ry. 1940-. Koijärven osasto kuului 1943-1946 Forssan seudun osastoon, erosi sitten omaksi osastokseen. Asiakirjat toimihenkilöillä.
 • Forssan seudun sotainvalidit ry:n nj. 1946-. Asiakirjat toimihenkilöllä.
 • Hattulan osasto ry. 1944-2000. Jäsenet liittyivät 2000 Hämeenlinnan os:oon. Arkisto: HMA, 0.86 hm.
 • Hattulan osasto ry:n nj. 1945-2000. Arkisto: 1945-2001 HMA, 0.48 hm.
 • Hauhon osasto ry. 1940-. Asiakirjat sihteerillä. Ei päätöstä pys.säil.paikasta.
 • Hauhon osasto ry:n nj. 1945-. Asiakirjat sihteerillä.
 • Humppilan osasto ry. 1940-. Arkiston sijainnista ei ole tietoa – kaikki aineisto on tallessa.
 • Humppilan osasto ry:n nj. 1954-2004. Asiakirjoista ei tietoa, mutta tilikirjat 20 vuodelta talletettuna osaston arkiston kanssa.
 • Hämeenlinnan seudun sotainvalidit ry. 1940-. Nimi aiemmin: Hämeenlinnan-Vanajan osasto, Hämeenlinnan osasto ry. Myös arkisto vv 1941-1981 siirretty Hämeenlinnan kaup:n arkistosta HMA 28.10.2005.
 • Hämeenlinnan Seudun Sotainvalidit ry:n nj. Nimi aluksi: Hämeenlinnan seudun alaosaston naistoimikunta. 1945-. Arkisto: HMA 28.10.2005.
 • Janakkalan osasto ry. 1943-. Arkisto: sotainvalidien toimistossa Janakkalan kunnan vapaa-ajan toimistossa (Vapari), Pyhämäentie. Toiminnan päätyttyä tod.näk. luovutus HMA yhdessä nj:n arkiston kanssa. Osaston esineistöä on kunnan vitriinissä.
 • Janakkalan osasto ry:n nj. 1946-. Arkisto: Janakkalan kunnan vapaa-ajan toimistossa (Vapari). Ks. myös osaston tiedot.
 • Jokioisten osasto ry. 1940-. Arkisto: vanhat asiakirjat Jokioisten virastotalolla, asiakirjoja myös toimihenkilöillä. Kaikki aineisto pitäisi olla tallessa.
 • Jokioisten osasto ry:n nj. Per. 1945 tai 1946. Arkisto: Jokioisten virastotalo.
 • Kalvolan osasto ry. 1943-. Arkisto valmis 11/2005, johtokunta päättää sijoituksesta silloin, ehkä
 • Kalvolan osasto ry:n nj. 1946-. Arkisto: osaston siht.
 • Koijärven osasto ry. 27.1.1946-. Kuului 31.1.1943-27.1.1946 Forssan seudun alaosastoon, ks. Forssan seudun sotainvalidit ry. Arkisto: osaston jäsenen kassaholvissa. Tallessa: pöytäk. 1962 alk., tilikirjat 1976 alk., vuosikert. 1986 alk. Johtokunnan kokoonpanot selvillä koko ajalta.
 • Koijärven osasto ry:n nj. Nj toiminut epävirallisten tietojen mukaan 1946-1950. Ei tietoa arkistosta.
 • Lammin alaosasto ry: Ks. Lammin-Tuuloksen S.i.
 • Lammin alaosasto ry:n nj: Ks. Lammin-Tuuloksen osasto ry:n nj.
 • Lammin-Tuuloksen osasto ry. 1943-. Nimi aiemmin: Lammin alaosasto ry. Arkisto: luovutettu HMA vv. 1943-1994. Seulonnassa 1943-94 ei kaikkea lö V. 1995 lähtien Lammin kirjaston tiloissa. Asiakirjoja myös siht:llä. Pys.säil: HMA.
 • Lammin-Tuuloksen osasto ry:n nj. (1945)1955-. Nimi aluksi: Lammin nj. Arkisto: HMA 1955-1994. Osa ilmeisesti pj:lla.
 • Luopioisten osasto ry. 1945-. Arkisto: pj:n hallussa se osa, mikä tallessa. Luopioisten kunta luvannut teknisen toimiston alakerrasta kaappitilaa. Osa arkistosta kateissa. Myös kaikki osaston jäsenten henkilö Ei naisjaistoa.
 • Rengon osasto ry. 1943-. Arkisto: toiminnan päätyttyä tod.näk. HMA. Osaston sihteeri koettaa kysellä myös nj:n arkistoa.
 • Rengon osasto ry:n nj. 1945-. Historiikin mukaan toiminut 1945-1958, uusi kausi alkanut 1982-. Ei ole toiminut enää 2000-luvulla, lopettamisajankohta epäselvä. Arkistosta ei tietoa.
 • Someron osasto ry. 1941-. Nimi aiemmin: Someron-Somerniemen osasto ry. Arkisto: Someron OP-kiinteistökeskus Oy. Pys.säil: ei päätöstä. .
 • Someron osasto ry:n nj. 1946-. Arkisto ”töykkäpellossa”.
 • Somero-Somerniemi: Ks. Someron osasto ry.
 • Tammelan osasto ry. 1946-. Arkisto toimihenkilöllä. Pys.säil: Ei päätöstä, kunnantalon arkistotila ehkä käytettävissä. Kaikki tallessa.
 • Tammelan osasto ry:n nj. 1946-. Arkisto toimihenkilöllä.
 • Toijalan seudun Sotainvalidit ry. 1942-. Aiemmin: Toijalan Seudun alaosasto. Viialan sotainvalidit erosivat omaksi osastokseen v. 1948 ja liittyivät takaisin Toijalan osastoon 1997. Arkisto: Toijalan kaupungin kirjastotalon kellariarkistossa, joka myös pys.säil.paikka. Myös Viialan sotainvalidien arkisto Toijalan arkistossa.
 • Toijalan Seudun Sotainvalidit ry:n nj. 1945-. Arkisto: osaston arkiston yhteydessä.
 • Tyrvännön osasto ry. 1944-1996. Jäsenet liittyneet Hattulan osastoon 1996. Arkisto: 1944-1996 HMA, 0.34 hm. Ei tietoa, onko ollut naisjaostoa; ainakaan v. 1995 naisjaostoa ei ollut.
 • Urjalan osasto ry. 1940-. Arkisto: toimihenkilöillä.
 • Urjalan osasto ry:n nj. 1951-. Arkisto: osaston lukitussa kaapissa Majakassa.
 • Vanaja: ks. Hämeenlinnan seudun sotainvalidit ry.
 • Viialan osasto ry. 1948-1997. Viialan sotainvalidit ovat eronneet omaksi osastokseen Toijalan Seudun alaosastosta v. 1948 ja liittyneet takaisin Toijalan seudun Sotainvalidit ry:een 1997. Arkisto: Toijalan seudun Sotainvalidit ry:n arkistossa, ks. Toijalan seudun sotainvalidit ry.
 • Viialan osasto ry:n nj. Per. 1986, lopettanut 1996, perustettu uudelleen 1997 ja aikoo lopettaa 31.12.2005. Asiakirjat luovutetaan Toijalan seudun Sotainvalidit ry:lle. Ks. myös osaston tiedot yllä.
 • Ypäjän osasto ry. 1941-. Arkisto sihteerillä. Arkisto tarkoitus siirtää Veteraanituvalle, myöhemmin Veteraanitupa tai HMA.
 • Ypäjän osasto ry:n nj. 1945-. Arkisto: sihteerillä tai rah.hoit:lla.