MUUT YHTEISÖT JA ARKISTONMUODOSTAJAT

Etusivu > Veteraaniperinne > Sotahistoriallista materiaalia sisältävät arkistot > Muut yhteisöt ja arkistonmuodostajat

 • Liperin ammattioppilaitos. 1947-. Arkisto: 1946-1987 JoMA, 6.00 hm. Ks. myös alla.
 • Liperin ammattioppilaitos. 1947-. Arkisto: 1946-1959 KA. Ks. myös yllä.
 • Sotainvalidien Jälkipolvet ry 11.3.1994-. Ks. www.sotainvalidienjalkipolvet.fi Arkisto: pj Arto Lillberg, Sotainvalidien Veljesliiton keskustoimisto, puh. 09 – 478 500, Kasarmikatu 34 A, 00130 Helsinki, sähköposti: keskus.toimisto@sotainvalidit.fi, paitsi jäsenrekisteri siht. Markku Honkasalo, Pori.
 • Sotainvalidien työhuoltovirasto, Oulun ammattihuoltaja. Arkisto: 1942-1947 OMA, 0.15 hm.
 • Sotainvalidien Veljesliiton Naisjärjestö ry. Naisjärjestö on perustettu 1953, mutta erilaista naisten suorittamaa sotainvalidien tukitoimintaa oli jo sitä ennen. Arkisto: 1944-1999 KA, luovutettu 1988, 2000 ja 2005.
 • Sotainvalidien vetoomus valtiovallalle (adressi). 1984. KA, 0.20 hm.
 • Sotainvalidihuollon Kannatusyhdistys ry. 1957-. Arkisto 1949-2002 KA.
 • Sotainvalidien Veljesliiton Opaskoirakoulu. Pitäjänmäki. Per. 1947, päättymisaika? Arkisto selvittämättä (tilanne 1/2006).
 • Vapaussodan Invaliidien Liitto ry. 1924-. Arkisto: Sota-arkisto (HUOM.?)
 • Vapaussodan Invalidien Muistosäätiö. 1982-. Arkisto: Muistosäätiön toimisto.
 • Vapaussodan Invaliidien Liiton Lapin osasto. Arkisto: OMA.
 • Sotainvalidien Veljesliiton Tuki- ja Perinnesäätiö. 1991-. Arkisto: Sotainvalidien Veljesliiton keskustoimisto.