LAITOKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT YHDISTYKSET

Etusivu > Veteraaniperinne > Sotahistoriallista materiaalia sisältävät arkistot > Laitokset ja niihin liittyvät yhdistykset

 • Helsinki. Aivovammaisten hoito- ja tutkimuslaitos. 1949-1978, jolloin toiminta siirtyi Kaunialan sotavammasairaalaan, ks. Kaunialan sotavammasairaala. Arkisto: KA.
 • Kaskisaaren kuntoutumislaitos. Helsinki. 1957-2001. Arkisto: Kauniala, myö KA.
 • Kaunialan sotavammasairaala. Kauniainen. 1946-. Arkisto: KA. (Ks. myös laitokset: Valmula.)
 • Kaunialan Toverikunta ry. Kauniainen. 1947-. Arkisto: luovutettu KA 2005.
 • Lääkintöneuvos Niilo Karikosken säätiö. 21.2.1978-. Arkisto: KA.
 • Kaunialan Henkilöstöyhdistys ry. 1980-. Arkisto: Kauniala.
 • Kauniala Oy. 1988-. Arkisto: SV keskustoimisto ja Kauniala.
 • Kyyhkylän Tuki- ja Perinneyhdistys ry. 1990-. Arkisto: Kyyhkylä.
 • Kyyhkylän potilasyhdistys. Toimi 1973-1990. Arkisto: Kyyhkylä, myö MMA.
 • Kyyhkylän Henkilökuntayhdistys ry. 1978-. Arkisto: Kyyhkylä.
 • Kyyhkylän Henkilökuntayhdistys ry:n Päiväkoti. 1976-. Arkisto: Kyyhkylä.
 • Kyyhkylän Asuntolat Oy. 1974-. Arkisto: Kyyhkylä.
 • Kyyhkylän invalidi- ja sairaskoti. Mikkeli. 1927-1988. Nimi aiemmin: Kyyhkylän invalidikoti. Arkisto: Sota-arkisto. Valokuva-arkisto luovutettu ELKA:an 2003.
 • Kyyhkylän invalidi- ja sairaskodin kannatusyhdistys ry. Kyyhkylän kannatusyhdistys ry. Mikkeli. 1927-1997. Arkisto: MMA.
 • Kyyhkylän kuntoutussairaala. Mikkeli. 1973-. Valokuva-arkisto luovutettu ELKA:an 2003.
 • Sepänmäen veljeskoti. Kymen Sotainvalidipiirin Huoltosäätiö, Ruokolahti. 1955-1995. Arkisto: MMA.
 • Sotainvalidien ortopedinen tutkimuskeskus. Jyväskylä. 1970-. Arkisto: tutkimuskeskus.
 • Sotainvalidien sairaskoti Honkala. Pirkka-Hämeen piiri, Simuna.
 • Sotasokeitten loma- ja kuntoutumiskoti. Myllyoja. Arkisto Sotasokeat ry:n sihteerillä, Kasarmikatu.
 • Suitian invalidikoti 1934- (Vapaussodan Invalidien omistuksessa), SV 1948-1974.
 • Suitian kuntoutuslaitos. Siuntio. 1965-1987.
 • Kauniainen. Kaunialan rinnakkaislaitos 1949-1956. Arkisto: KA. (Ks. myös laitokset: Kaunialan sotavammasairaala.)