JULKAISUT

Veteraanien kirkolliset juhlat

Piispa Erkki Kansanahon kirjoittama Veteraanien kirkolliset juhlat ilmestyi vuonna 1992. Sen jälkeen tilanne kirkossa ja veteraanityössä on monin tavoin muuttunut.

Korkeaan ikään ehtineiden kunniakansalaistemme määrä on varsin pieni ja veteraanitoiminnassa on suurelta osin siirrytty perinneaikaan. Kirkon työntekijöillä ei enää ole omakohtaisia liittymäkohtia sotaan.

Vaikka veteraanipolven elämäntyötä vahvasti arvostetaan ja kunnioitetaan, on ajallisella etääntymisellä maamme kohtalonvuosista vaikutuksensa. Näistä syistä on tarpeellista päivittää Kansanahon teksti nykytilanteeseen. Monissa veteraanien juhlissa ja tapahtumissa on vahva hengellinen ulottuvuus. Seurakuntien työntekijöillä on tärkeä rooli niiden toteutuksessa.

Useilla paikkakunnilla on hyviä, vakiintuneita käytäntöjä, joita tällä oppaalla ei pyritä muuttamaan. Toivomme kuitenkin, että opas voisi osaltaan tukea veteraanien hengellisen perinteen säilymistä ja siirtymistä tulevien sukupolvien voimanlähteeksi.

Yhdessä eteenpäin – sodanjälkeisen asutustoiminnan vaiheita

Tammenlehvän Perinneliiton julkaisema Yhdessä eteenpäin – sodanjälkeisen asutustoiminnan vaiheita on helppolukuinen teos, jonka aiheina ovat jälleenrakentaminen, siirtoväen asuttaminen ja sotakorvausten maksaminen.

Kirjan helpot tekstit ja selkeät kuvat kertovat sopeutumisesta uusiin oloihin, yhteistyöstä ja ponnisteluista kohti parempaa tulevaisuutta.

Teoksen kirjoittajana on Seija Niinistö-Samela ja kuvitus sisältää muun muassa SA-kuvia, ELKA-aineistoa ja Juha Samelan ottamia valokuvia.

Veteraanien perintönä itsenäinen Suomi

Tämä kirja kertoo sotiemme veteraanien työstä ja uhrauksista sekä heidän perinnöstään jälkipolville. Veteraanien perintönä saamme elää itsenäisessä Suomessa.

Vuosina 1939–45 käytyjen sotien aikana veteraanit puolustivat isänmaatamme voimiaan säästämättä. Sodan jälkeen veteraanisukupolvien miehet ja naiset tekivät suuren jälleenrakennustyön, jonka ansiosta saamme elää nykyisessä hyvinvointivaltiossa.

Oikeudenmukaisuus, velvollisuudentunto ja yhteistyö ovat aina olleet veteraaneille tärkeitä arvoja. Nämä arvot eivät vanhene, vaan voivat ohjata toimintaamme tänäkin päivänä.