VETERAANIEN ARVOT NYKYÄÄN

Veteraanien arvot nykyään

 1. Uhrautuvaisuus sodassa = Toimia epäitsekkäästi, uhrautua isänmaan puolesta
  Uhrautuvaisuus nykyään: esim. uhrautua pelastaakseen kaverin kiusaamiselta. Joukkueurheilussa, jääkiekossa jne. tehdään oman joukkueen eteen kaikki mahdollinen.
  Sana: ROHKEA
 2. Sitkeys sodassa = Lannistumaton, hellittämätön, peräänantamaton, sisukas taistelija
  Sitkeys nykyään: olla sisukas elämässä, ei saa luovuttaa liian helpolla, yritteliäs koulussa, työelämässä ja ihmissuhteissa.
  Sana: SISU
 3. Velvollisuudentunto sodassa = Velvollisuudentunto isänmaata kohtaan
  Velvollisuudentunto nykyään: velvollisuudentunto yhteiskuntaa ja omaa maata kohtaan, oman yhteisön puolesta (perhe, työyhteisö, harrastustoiminta jne)
  Sana: LUOTETTAVA
 4. Tulevaisuudenusko sodassa = halu elää, usko sodan loppumiseen ja rauhaan, yhteisvastuu
  Tulevaisuudenusko nykyään: usko tulevaisuuteen ja siihen että kannattaa pyrkiä eteenpäin. Yhteiskunnan rakentaminen ja yhteisen hyvän synnyttäminen.
  Sana: POSITIIVINEN
 5. Isänmaallisuus sodassa = patrioottinen, isänmaata rakastava ja kunnioittava
  Isänmaallisuus nykyään: isänmaata rakastava, itsenäisyyttä, rauhaa ja turvallisuutta arvostava. Myös oman kulttuurin ja kansallistunnon ja -aarteiden vaaliminen.
  Sana: TURVALLINEN
 6. Oikeudenmukaisuus sodassa = Tasavertaisuus sotilasarvosta huolimatta.
  Komppaniassa syötiin samaa laihaa soppaa olipa päällikkö tai sotamies. Oikeudenmukaisuus nykyään: yhdenvertaisuus. Olla oikeudenmukainen kaikkia kohtaan, iästä, sukupuolesta, ihonväristä, suuntautumisesta huolimatta. Tasa-arvo ja ihmisoikeudet.
  Sana: REILU
 7. Lähimmäisen huomioonottaminen sodassa = Ollaan yhteisöllisiä ja autetaan/puolustetaan kaveria viimeiseen asti. Kaveria ei jätetty vaikka tämä olisi jäänyt kahden rintaman väliin. Hänet haettiin mukaan haavoittuneena. Kaatuneet saatettiin kotimaan seurakunnan multiin.
  Lähimmäisen huomioonottaminen nykyään: inhimillisyys. Autetaan ja tuetaan kaveria, jos hän tarvitsee apua. Kaveria ei jätetä. Arkipäiväinen huomioon ottaminen. Kohteliaisuus ja hyvät käytöstavat.
  Sana: YSTÄVÄ

Onneksi olkoon itsenäinen Suomi 100-vuotta! Onneksi olkoon suomalaiset – tulevat sukupolvet, vanhat suomalaiset ja uudet suomalaiset.

Suomi on kaunis maa ja Suomessa on hyvä kasvaa.

Sotiemme Veteraanit ovat taistelleet meille itsenäisen Suomen, selvinneet sodista ja hoitaneet maan jälleenrakennuksen. Pidetään me siis huolta itsenäisestä Suomesta, perheistämme ja arvoistamme myös tulevat vuosisadat, olipa meillä millaiset ajat hyvänsä.

Suomalaiset arvot ovat se henkinen perintö, jonka Sotiemme Veteraanit meille jättävät. Heitä on kokoajan vähemmän, siksi on tärkeää siirtää arvot nyt tuleville sukupolville.

Ne arvot, joilla pärjäsi sodassa, niillä pärjää nykyäänkin.

Jokainen päivä tarvitaan rohkeutta. Sodassa se oli uhrautumista isänmaan ja aseveljen puolesta. Nyt rohkeus voi pelastaa esimerkiksi kiusatun kaverin elämän. Ole rohkea.

Jokainen päivä tarvitaan sisua. Sodassa piti olla lannistamaton, hellittämätön ja sisukas taistelija. Nyt sisua tarvitaan yrityselämässä, urheilujoukkueissa ja ihmissuhteissa. Älä luovuta, ole sisukas.

Ole luotettava. Toimi oikein kaikkia ihmisiä kohtaan. Sinä tiedät mikä on oikein. Sodassa luotettavuus ja velvollisuudentunto isänmaata, perhettä ja puolisoa kohtaan oli ensisijaisen tärkeää.

Tulevaisuudenuskoa tarvitaan joka päivä. Sodassa se oli uskoa sodan loppumiseen ja rauhaan. Nykyäänkin rauhan säilyminen on turvallisen valtion elinehto. Positiivisuus vie meitä eteenpäin.

Suomi on turvallinen maa. Rakastetaan omaa maatamme, tutustutaan sen kulttuuriin ja kerrotaan siitä muillekin. Rauha ja turvallisuus ovat itsenäisen Suomen peruspilareita.

Oikeudenmukaisuutta ei ole koskaan liikaa. Sodassa syötiin samaa laihaa soppaa, olipa päällikkö tai sotamies. Kaikille annettiin ja kaikki jaettiin. Tasa-arvoisuus on hyvinvointimme edellytys. Ole oikeudenmukainen ja anna omastasi niille, joilla on vähän. Maailma rakastaa reiluja ihmisiä.

Me kaikki kaipaamme huomiota ja rakkautta – niin silloin sodan keskellä kuin nyt rauhan aikana. Lähimmäisen huomioonottaminen on ihmiselämän ehto. Ilman rakkautta ja välittämistä me kuolisimme.

Ainoana sotaan osallistuneena kansakuntana suomalaiset kaatuneet sotilaat haudattiin kotiseurakunnan multiin. Se oli lähimmäisen rakkautta. – Kuten myös se, että autat ja tuet kaveria, joka tarvitsee apua. Näin viet veteraanien arvoja eteenpäin. Niin olet oikea ystävä