OPETUKSEN TUEKSI

KADETTIKUNTA

Koulun historianopetus on tärkeä tapa siirtää veteraanien perinnettä tuleville sukupolville. Opetuksen tukena toimiva, Kadettikunnan kokoama Veteraanien perintö – Itsenäinen Isänmaa -internetsivusto antaa mahdollisuuden tutustua veteraanisukupolven tekoihin kertomusten ja historian kautta. Sivuston kautta yksittäinen käyttäjä tai koulu voi myös lähettää tekijöille omia tai läheistensä ihmisten kertomuksia kansakuntamme vaikeista vuosista liitettäväksi mukaan internetsivustoon.

OPETUSHALLITUS

Kansallista veteraanipäivää vietetään jälleen huhtikuun 27. päivänä muistoksi sodan päättymisestä ja rauhan alkamisesta. Sotiemme veteraanien juhlapäiväksi otettua Lapin sodan päättymispäivää on vietetty vuodesta 1987 lähtien Kansallisena veteraanipäivänä. Juhlapäivää kunnioitetaan juhlaliputuksella ja elossa olevien sotaveteraanien muistamisella.

YLÄKOULU

Tämän opetuspaketin on tehnyt luokanopettaja KM Marita Vainio. Tavoitteena materiaalilla on oppilaan saaminen samaistumaan historiallisiin tapahtumiin ja historian opetus ajalta ennen sotaa, sodan aikana ja sen jälkeen.