KANSANRUNOUSARKISTO

Etusivu > Veteraaniperinne > Sotahistoriallista materiaalia sisältävät arkistot > Kansanrunousarkisto

Veteraaniaineistoja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston kokoelmissa. Kansanrunousarkiston sidossarjoihin, keruukilpailuihin ja kyselyihin on kertynyt huomattava määrä veteraaniaineistoa. Vanhin isompi kokonaisuus on Korsuperinteen kilpakeräys vuodelta 1973. Korsu-keruun laajuus on 12 000 sivua ja se käsittää 42 sidosta 265 vastaajalta. Keruun toteuttivat SKS, Pohjoismaiden Yhdyspankki ja Kustannusosakeyhtiö Otava.

Toinen suuri keruu on vuonna 2000-2001 toteutettu Sota-aika (1939-1945) muistoissamme. Keruun laajuus on 4249 sivua ja siihen osallistui 191 vastaajaa. Siihen liittyi tutkimuskysely sankarivainajista.

Myös Eläköön mies -keruun aineisto 1993 sisältää runsaasti sotamuistelmia.

Keskeinen aineisto on myös Rukajärven muistelmat, 24 mappia, yhteensä noin 11.000 sivua. Myös aineiston ääninauhat on nyttemmin toimitettu Äänitearkistoomme helmikuun loppupuolella 2006.

Kansanrunousarkiston kuvakokoelmissa on laaja kuva-aineisto Antti Hämäläisen kokoelmista. Kokoelmaan kuuluu noin 9.500 kuvaa (talvi- ja jatkosota, joukossa kuvia Inkeristä ja Lapista). Toinen laaja sota-ajan kuvien kokoelma on Unio Hiitosen arkistoomme luovuttama aineisto.

Myös Rintamanaishaastattelut ovat osa arkiston veteraaniperinnettä.

Sotaan liittyvää aineistoa tulee yksittäisinä käsikirjoituksina, äänitteinä ja kuvina vastaan usean muunkin keruun yhteydessä. Tällainen satunnaisaineisto on kuitenkin kiinnostavaa, sillä myös siitä löytyy ainutkertaista materiaalia.

Aineistoista voivat informoida erityisesti tutkija Juha Nirkko (käsikirjoitukset), kuva-arkiston hoitaja Pirjo Mäkilä ja äänitearkiston esimies Jukka Saarinen, jonka sijaisena toimii syyskuuhun 2007 asti tutkija Risto Blomster. Arkistonjohtaja on Lauri Harvilahti

SKS, kansanrunousarkisto
Hallituskatu 1, PL 259
00171 Helsinki
0201 131 240 (päivystyksen numero)
e-mail: etunimi.sukunimi@finlit.fi