KANSALLISARKISTO

Etusivu > Veteraaniperinne > Sotahistoriallista materiaalia sisältävät arkistot > Kansallisarkisto

Arkistolaitos – Kansallisarkisto ja seitsemän maakunta-arkistoa – huolehtii sotien veteraanijärjestöjen aineistoista sekä valtakunnallisella että alue- ja paikallistasolla. Kansallisarkistossa säilytetään pääsääntöisesti valtakunnalliset järjestöjen (Rintamaveteraaniliitto, Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, ja jatkossa myös Rintamanaisten Liitto) asiakirjat, mutta myös muutamien näihin kuuluvien erityisjärjestöjen asiakirjat.

Maakunta-arkistoissa puolestaan säilytetään kyseisten valtakunnallisten järjestöjen piirihallinnon, alaosastojen sekä paikallisjärjestöjen arkistoja. Sekä Kansallisarkistosta että maakunta-arkistoista löytyy lisäksi henkilöarkistoja, jotka liittyvät veteraanitoimintaan.

Tietoja kaikista edellä mainituista järjestöistä ja niiden arkistolaitokseen tallennetuista arkistoista löytyy arkistolaitoksen ylläpitämästä VAKKA-arkistotietokannasta, josta voi tehdä hakuja myös internetin kautta. http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/EtuSivu.action

Vakasta on huomioitava, että osa tiedoista ei näy internetissä tietosuojasyistä, esimerkkinä alle 100 vuotta vanhojen henkilöarkistojen luettelo- ja kuvailutiedot. Joistakin arkistoista saattaa toistaiseksi löytyä ainoastaan perustiedot, mikäli aineisto ei ole lopullisesti järjestetty, luetteloitu ja kuvailtu. Vakasta voi löytyä myös tieto mahdollisista käyttörajoituksista, mutta tarkemmat tiedot itse rajoituksesta, eli sen laajuudesta ja kenen luvalla aineistoa saa tutkia, on kysyttävä kunkin laitoksen henkilökunnalta.

Kansallisarkisto ylläpitää lisäksi Valtakunnallista yksityisarkistorekisteriä, johon kerätään perustietoja myös sellaisista yksityisarkistoista, joita säilytetään muualla kuin arkistolaitoksen yksiköissä. Tällaisia laitoksia ovat esimerkiksi yksityiset keskusarkistot sekä yliopistojen kirjastojen käsikirjoituskokoelmat. Edellä mainituilla yksityisillä keskusarkistoilla on myös oma internetsivu osoitteessa www.yksityisetkeskusarkistot.fi, josta löytyy tiedot itse laitoksista sekä heidän oma yhteisrekisterinsä, josta perustiedot sisältyvät myös edellä mainittuun valtakunnalliseen rekisteriin, mutta lisäksi heidän yhteisrekisteristä löytyy yksityiskohtaisempiakin tietoja heidän säilyttämistä arkistoista. Muutamien laitosten sivuilta löytyy lisäksi tarkat arkistoluettelotkin.