YLEISRADION ARKISTO

Etusivu > Veteraaniperinne > Sotahistoriallista materiaalia sisältävät arkistot> Yleisradion arkisto

Yleisradion (YLE) ohjelma-arkistoissa on kohtuullinen määrä sotavuosina 1939 – 1945 tallennettua ääntä ja liikkuvaa kuvaa sekä myöhemmin tehtyjä radio- ja tv-ohjelmia, jotka kertovat talvi- ja jatkosodista. YLE:n radioarkistossa säilytettävien ohjelmien joukossa on virallisten puheitten lisäksi jonkin verran 1939-44 tehtyjä selostuksia, jotka sisältävät mm. taistelukuvauksia ja rintamamiesten haastatteluja. Radioarkiston kokoelmiin sisältyy myös myöhemmin tehtyjä ohjelmia, joissa muistellaan sotakokemuksia ja veteraanien siirtymistä siviilielämään. Varsinaisten radio-ohjelmien lisäksi radioarkistossa säilytetään muutamia veteraanien haastattelusarjoja, joiden pohjalta on tehty kirjoja ja radio-ohjelmia.

Yleisradion tv-arkistossa on myös jonkin verran sotavuosina tehtyjä pitkiä elokuvia ja lyhytfilmejä sekä uutiskatsauksia. YLE on saanut em. aineiston haltuunsa, kun se on hankkinut po. elokuvien esitysoikeudet tai ostamalla koko filmiyhtiön varastoineen itselleen. Myös Yleisradion tuottamissa tv-ohjelmissa on 1960-luvulta alkaen käsitelty talvi- ja jatkosotaa sekä sotiemme veteraaneja. Näissä ohjelmissa on yleensä runsaasti näytteitä em. dokumenttiaineistoa. Sekä radioarkiston että tv-arkiston aineisto on luetteloitu kohtuullisen hyvin tietokantaan.

Radio- ja tv-arkistot eivät ole julkisia arkistoja ja niiden kokoelmiin sisältyvät ohjelmat ovat pääsääntöisesti tekijänoikeuslain piiriin kuuluvia, suojaa nauttivia teoksia. Näistä syistä radio- ja tv-arkistot eivät voi palvella suoraan suurta yleisöä. Radio- ja tv-arkistojen aineistot ovat kuitenkin päivittäin kuultavissa ja nähtävissä Yleisradion ohjelmistossa sekä YLE:n Elävässä arkistossa.

Yleisradio käynnisti yhtiön 80-vuotispäivänä 9.9.2006 internet-sivuillaan suurelle yleisölle tarkoitetun ilmaispalvelun nimeltään Elävä arkisto. Elävästä arkistosta löytyy runsaasti myös sotavuosia koskevaa aineistoa. Leikkeet sisältävät alkuperäisiä rintamaselostuksia, aikalaismuistelmia ja jälkiarvioita. Audio- ja videoleikkeisiin liittyy asiaa taustoittavat tekstit.

YLE:n Elävän arkiston osoite: http://www.yle.fi/elavaarkisto.