KOTISEUTUARKISTOT

Etusivu > Veteraaniperinne > Sotahistoriallista materiaalia sisältävät arkistotKotiseutuarkistot 

Seuraavat tiedot kotiseutuarkistoista on koostettu loka-marraskuussa vuonna 2006 tehdyn kotiseutuarkistokyselyn saapuneista vastauksista. Kotiseutuarkistojen kirjallisen kuvailun tarkoituksena on hahmottaa jonkinlainen kuva arkiston koosta ja sen toimivuudesta sekä mahdollisesta veteraaniaineiston määrästä.

Tarkkoja tietoja kotiseutuarkistojen aineistosta ei pelkästään vastauksien perusteella voida saada, joten luettelo arkistoista ja niiden aineistosta on vain suuntaa antava. Kotiseutuarkistojen vastauksista kerätyt tiedot:

  • Arkiston osoite ja yhteyshenkilö.
  • Asiakaspalvelu ja aukioloaika.
  • Koko aineiston määrä.
  • Järjestämisen ja luetteloinnin tilanne sekä mahdollinen maininta tietosisällön kuvai-lusta.
  • Veteraaniaineiston määrä ja laatu.
  • Maininta, mikäli arkistolla ei ole vastuullista hoitajaa.
  • Maininta, mikäli kotiseutuarkiston tiedot ovat nähtävissä Internetissä.

Edellä mainitut tiedot on ilmoitettu tässä yhteenvedossa, mikäli ne on merkitty vastauksiin. Kaikki kotiseutuarkistot eivät kuitenkaan ole vastanneet kaikkiin yllämainittuihin kohtiin. Tiedot on pyritty ilmoittamaan tässä kuvailussa juuri siten, kuin ne ovat olleet merkittynä palautetuissa vastauksissa. Vain muutamassa tapauksessa ilmoitettuja lukuja on voitu muuttaa, esim. vastausten liitteenä lähetetyn arkistoluettelon tietojen perusteella. Vastauksissa ilmoitetut tiedot eivät välttämättä aina vastaa todellisuutta. Usein kotiseutuarkistot oli myös järjestetty muista kuin arkistoteoreettisista lähtökohdista. Tämä näkyy esimerkiksi arkistoissa, joiden aineiston määrä on ilmoitettu mappeina tai kansioina. Arkistojen tiedoissa voi paikoin myös olla ristiriitoja, esimerkiksi silloin, kun aineisto on ilmoitettu järjestetyksi ja luetteloiduksi, mutta aineiston hyllymetrimäärää tai sisältöä ei ole arvioitu. Joskus vastauksissa on voitu myös ilmoittaa kotiseutuarkiston koko aineiston määrän tilalla esimerkiksi koko kunnanarkiston aineiston määrä tai veteraaniaineiston tilalla koko koti-seutuarkiston aineiston määrä.Aineiston määrät on ilmoitettu kappaleina (kpl) ja hyllymetreinä (hm). Kotiseutuarkistojen koko aineiston määrällä tarkoitetaan arkistojen ilmoittamaa aineiston määrää 31.12.2005. Tyypillisellä järjestöjen ja yhdistysten asiakirja-aineistolla tarkoitetaan tässä kuvailussa mm. pöytäkirjoja, toimintasuunnitelmia ja -kertomuksia, tilikirjoja, jäsenluetteloita, hakemuksia jne.

Arkistojen yhteystiedot on yhteenvedon kokoamisen jälkeen pyritty tarkistamaan. On kuitenkin mahdollista, että niissä edelleen on epätarkkuuksia. Nämä kohdat on pääosin merkitty maininnalla (epävarma tieto). Tutkimuksessa koottu aineisto muodostaa perustiedoston, jonka nyt avattua versiota täydennetään jatkuvasti arkistojen ylläpitäjiltä saatujen tietojen perusteella.

Kotiseutuarkistot maakunnittain