Karjalan Liitto Ry:stä Tammenlehvän Perinneliiton 23. jäsenjärjestö

Karjalan Liitto Ry:stä Tammenlehvän Perinneliiton 23. jäsenjärjestö

Tammenlehvän Perinneliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 13.12.2018 Karjalan Liiton tämän hakemuksesta uudeksi jäsenjärjestökseksi 1.1.2019 lukien.

Kotisivujensa (www.karjalanliitto.fi)  mukaan ”Karjalan Liitto on karjalaisen kulttuurin harrastus- ja kansalaisjärjestö. Karjalan Liitto on keskittynyt karjalaisen kulttuurin esillä pitoon, säilyttämiseen ja uudistamiseen.

Karjalan Liitto on elinvoimainen kaikkien suomalaisten karjalaisuuden foorumi. Se edistää karjalaista kulttuuria, tuo esille karjalaisen identiteetin suomalaisuudessa ja ylläpitää vuorovaikutusta Karjalan alueeseen. Karjalan Liitolla on kolme toiminta-aluetta; kulttuuri, historia ja karjalaiset juuret. Karjalan Liittoon kuuluu 15 piiriä, Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto ja Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto sekä noin 400 jäsenyhdistystä eri puolilla Suomea ja ulkomailla. Henkilöjäseniä yhdistyksissä on noin 30 000.”

Tammenlehvän Perinneliitto tervehtii Karjalan Liittoa uutena, merkittävänä jäsenenä veteraaniperinteen vaalijoiden yhteisössä.