Timo Laitinen utnämnd till orförande för Traditionsförbundet Eklövet

Timo Laitinen utnämnd till orförande för Traditionsförbundet Eklövet

Vid Traditionsförbundet Eklövet rf:s andra förbundsstämman valdes juris kandidat Timo Laitinen (65) från Helsingfors till ordförande och samtidigt till föreningens styrelseordförande. Laitinen efterträder Jukka Viinanen som varit ordförande sedan 2017. Dessförinnan sedan 2005 var ordförande landshövding emeritus Eino Siuruainen.

Timo Laitinen Tammenlehvän Perinneliiton puheenjohtajaksi
Timo Laitinen

Timo Laitinen har betydande samhällserfarenhet från både företagsledning och statsförvaltningen. För tillfället är Laitinen Statskontorets generaldirektör, varifrån han går i pension i slutet av året.

Traditionsförbundet Eklövet rf kulturarvsförening värnar om hela krigsgenerationens traditionerna och värderingarna hos veteranerna från de krig som Finland utkämpade 1939–1945. Föreningens uppgift är att föra samman samfund som är intresserade, villiga och kapabla att delta i traditionellt arbete som främjar förbundets syfte. Tyngdpunkten i föreningens verksamhet är att bevara nationellt betydande traditionellt material och veterangenerationens värderingar. Föreningen verkar genom Tammenlehvä Perinneliitto ry:s regionala hembygdsföreningar.

År 2023 blir förbundets 20:e verksamhetsår. Jubileet firas i samband med den andra förbundsstämman i Joensuu 26.5.2023.