Rintamaveteraaniliitto ry XXXI liittokokous – Julkilausuma

Rintamaveteraaniliitto ry XXXI liittokokous – Julkilausuma

Sotasukupolven edustajia on keskuudessamme yhä vähemmän. Tunnuksen omaavia veteraaneja on elossa 2500 ja heidän puolisoitaan ja leskiään noin 8000. Luonnollisesti veteraanijärjestöjen edunvalvontatyö on rakennemuutoksessa. Veteraaneille on lakisääteisesti taattu varsin kattavat palvelut. Veteraanien tukityö on muuntumassa perinnetyöksi, josta huolehtii Tammenlehvän Perinneliitto.

Rintamaveteraaniliitto purkaa toimintansa kuluvan vuoden lopussa. Liittokokous edellyttää, että Tammenlehvän Perinneliitolla on vuoden 2024 alusta valmiudet vastata, yhdessä vielä toimivien veteraanijärjestöjen kanssa tunnuksen omaavien veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä edunvalvonnasta ja tukitoimista.

Sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavat hyvinvointialueet aloittivat toimintansa kuluvan vuoden alusta. Valitettavasti veteraanipalvelut eivät ole toteutuneet kaikin osin niitä koskevan lain edellyttämällä tavalla.

Rintamaveteraaniliiton liittokokous edellyttää, että veteraanien palvelut toteutetaan hyvinvointialueilla täysimääräisenä ja huomioidaan sotiemme veteraanien asema erityisryhmänä.

Samaan aikaan kun sotiemme veteraanien palvelut turvataan ja niitä kehitetään edelleen, on otettava entistä paremmin huomioon veteraanien puolisot ja lesket. Tällä hetkellä vammautumattomien veteraanien puolisot saavat kuntoutusta yhdessä veteraanin kanssa. Lesket eivät saa minkäänlaista tukea tai palveluita. Rintamaveteraaniliiton liittokokous vaatii, että veteraanien puolisoiden ja leskien kuntoutuksesta säädetään asetuksella ja kuntoutuspalveluihin varataan tarvittava määräraha.

Liittokokous kiittää sotiemme veteraaneja vapaasta Isänmaasta. Kiitämme veteraanityöhön osallistuneita, tukijoitamme ja yhteistyökumppaneitamme. Toivotamme parhainta menestystä Sotainvalidien Veljesliitolle, Suomen Sotaveteraaniliitolle, Tammenlehvän Perinneliitolle sekä tulevaisuudessa veteraani- ja perinnetyötä tekeville.

Laukaassa 10.6.2023

Rintamaveteraaniliiton 31. liittokokous