KESKI-POHJANMAA

Etusivu > Veteraaniperinne > Sotahistoriallista materiaalia sisältävät arkistot > Kotiseutuarkistot > Keski-Pohjanmaa

Kannuksen kotiseutuarkisto

Kulttuuritoimenohjaaja Sirkka Laurila
PL 42/Asematie 1
69101 Kannus
(06) 8745 238 gsm. 044 3745 238
sirkka.laurila(at)kannus.fi

Avoinna kaupunginviraston aukioloaikoina.

Kotiseutuarkiston koko aineiston määrä on arviolta noin 15 hm. Aineisto on osin järjestetty ja luetteloitu. Kotiseutuarkistossa on merkitty olevan sotainvalidien, sotaveteraanien, rintamaveteraanien, rintamanaisten ja suojeluskuntien arkistoja. Ei ole tiedossa, sisältävätkö henkilöarkistot ja kokoelmat veteraaniaineistoa.

Kokkolan kotiseutuarkisto

Vaasantie 6
67100 Kokkola

museo.tietopalvelu@kokkola.fi
044 780 9576

Avoinna sopimuksesta.

Kotiseutuarkiston koko aineiston määrä on noin 370 hm. Aineisto on osin järjestetty ja luetteloitu.

Veteraaniaineistoa sisältävien järjestöjen ja yhdistysten aineistoa on yhteensä noin 3 kpl ja 2,5 hm (sotaveteraanit 1 hm, lotat 1 hm ja muiden järjestöjen arkistoja 1 kpl ja 0,5 hm). Myös henkilöarkistoissa on veteraaniaineistoa (4 kpl yhteensä 3-4 hm).

Arkistossa on myös 7 veteraaniaineistoa sisältävää kokoelmaa (yhteensä 5-6 hm). Nämä arkistot ja kokoelmat sisältävät mm. atk-tallenteita, kirjeitä, kirjallisia tallenteita, säännöstelykortteja, kunniakirjoja, käskyjä ja toimintaohjeita.

Kälviän kotiseutuarkisto

Kälviäntie 24
68300 Kälviä

Kälviän kotiseutuarkiston aineistot sijaitsevat Kälviän aluetoimistossa, jonka henkilökunnan kanssa sovitaan arkistoaineistoihin tutustumisesta.

Aluetoimiston infopiste/vaihde puh. 040 8065 010

Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostitse:

museo.tietopalvelu(at)kokkola.fi

Kotiseutuarkiston koko aineiston määrä on noin 18 hm. Aineisto on järjestetty ja luetteloitu.

Veteraaniaineistoa sisältävien järjestöjen ja yhdistysten aineistoa on yhteensä 4 kpl ja ainakin noin 0,8 hm (sotaveteraanit 0,1 hm, rintamaveteraanit 0,2 hm, suojeluskunnat 0,5 hm sekä yksi lottien arkisto).

Veteraaniaineistoa sisältäviä henkilöarkistoja kotiseutuarkistossa on kaksi.

Perhon kotiseutuarkisto

Niina Honkalehto
Lehdontie 3 A 1
69950 Perho
040 0449 146
niina.honkalehto(at)netti.fi

Asiakaskäynneistä sovitaan ottamalla yhteys arkistonhoitajaan.

Kotiseutuarkiston koko aineiston määrä on arviolta noin 1 hm. Aineisto on järjestetty ja luetteloitu. Kotiseutuarkistossa on 4 kansiota sotainvalidien asiakirjoja ja yksi kansio Perhon sotaveteraanien naisjaoston asiakirjoja. Aineisto sisältää mm. kirjeitä, kirjallisia tallenteita, äänitteitä ja pöytäkirjoja. Ei ole tiedossa, sisältävätkö henkilöarkistot ja kokoelmat veteraaniaineistoa.

Toholammin kotiseutuarkisto

Kulttuurisihteeri Tarja Huuhka
Lampintie 5
69300 Toholampi
(06) 8885 246
tarja.huuhka(at)toholampi.fi

Asiakaskäynneistä sovitaan kulttuurisihteerin kanssa.

Kotiseutuarkiston koko aineiston määrä on arviolta noin 25 hm. Aineisto on osin järjes-tetty ja luetteloitu. Aineiston tietosisällön kuvailu on aloitettu. Veteraaniaineistoa sisäl-täviä järjestöjen ja yhdistysten arkistoja on yhteensä 5 kpl (sotaveteraanit, lotat, suoje-luskunnat sekä 2 kpl muiden järjestöjen arkistoja). Nämä arkistot sisältävät pääosin tyy-pillistä järjestöjen ja yhdistysten asiakirja-aineistoa. Myös henkilöarkistot voivat mah-dollisesti sisältää veteraaniaineistoa.

Vetelin kotiseutuarkisto

Asuntosihteeri/keskusarkistonhoitaja Annikki Pulkkinen
Kivihyypäntie 1
69700 Veteli
(06) 8608 221
annikki.pulkkinen(at)veteli.fi

Asiakaskäynneistä sovitaan arkistonhoitajan kanssa.

Kotiseutuarkiston koko aineiston määrä on 12 hm. Aineisto on järjestetty ja luetteloitu. Veteraaniaineistoa sisältävien järjestöjen ja yhdistysten aineistoa on yhteensä 2,03 hm (sotainvalidit 0,6 hm, rintamaveteraanit 0,12 hm, sotaveteraanit 0,68 hm, lotat 0,5 hm ja suojeluskunnat 0,13 hm). Veteraaniaineistoa sisältäviä henkilöarkistoja kotiseutuarkistossa on kolme. Henkilöarkistot sisältävät mm. kirjeitä, kunniakirjoja, käskyjä, toimintaohjeita sekä tyypillistä järjestöjen ja yhdistysten asiakirja-aineistoa.