POHJOIS-POHJANMAA

Etusivu > Veteraaniperinne > Sotahistoriallista materiaalia sisältävät arkistotKotiseutuarkistot > Pohjois-Pohjanmaa

Alavieskan kotiseutuarkisto

Arkistosihteeri Liisa Konu
Alavieskan kunta
PL 29
85201 Alavieska
(08) 4395 204
liisa.konu(at)alavieska.fi

Asiakkaita palvellaan kunnantalon aukioloaikoina.

Asiakaskäynnistä on hyvä sopia etukäteen.

Kotiseutuarkiston koko aineiston määrä on arvioilta noin 4 hm. Aineisto on osin järjes-tetty ja luetteloitu. Aineiston tietosisällön kuvailu on aloitettu. Kotiseutuarkistossa on veteraaniaineistoa sisältäviä järjestöjen ja yhdistysten arkistoja yhteensä 3 kpl 1,71 hm (sotainvalidit 0,07 hm ja sotaveteraanit 1,6 hm, rintamaveteraanit 0,04 hm). Nämä arkis-tot sisältävät mm. kirjeitä sekä tyypillistä järjestöjen ja yhdistysten asiakirja-aineistoa.

Haapajärven kotiseutuarkisto

Haapajärvi-Seura ry
Puheenjohtaja Eila Telinkangas
Puistokatu 37
85800 Haapajärvi
044 4456 206
eila.telinkangas(at)haapajarvi.fi

Kotiseutuarkistoa ylläpitää Haapajärvi-Seura ry.

Asiakaskäynneistä sovitaan tapauskohtaisesti.

Kotiseutuarkiston koko aineiston määrä on arviolta noin 200 hm. Aineisto on järjestetty ja luetteloitu. Aineiston tietosisällön kuvailu on aloitettu. Kotiseutuarkistossa on vete-raaniaineistoa sisältäviä järjestöjen ja yhdistysten arkistoja 1 kpl (lotat). Arkisto sisältää valokuva-albumin, kunniakirjoja, kunniamerkkejä ja käskyjä. Veteraaniaineistoa sisäl-täviä henkilöarkistoja on 5 kpl. Nämä arkistot sisältävät mm. kirjeitä, kirjallisia tallen-teita, säännöstelykortteja, kunniakirjoja, mitaleja ja käskyjä. Veteraaniaineistoa sisältä-viä kokoelmia on 3 kpl. Kokoelmat sisältävät valokuvia, kirjeitä, säännöstelykortteja, kenttäpostikortteja, komennustodistuksia ja kunniakirjoja.

Haapaveden kotiseutuarkisto

Kulttuurisihteeri Sisko Isokoski
PL 40
86600 Haapavesi
(08) 4591 248
sisko.isokoski(at)haapavesi.fi

Asiakkaita palvellaan kirjaston aukioloaikoina.

Kotiseutuarkiston koko aineiston määrää ei ole arvioitu. Aineisto on osin järjestetty ja luetteloitu. Kotiseutuarkistossa on veteraaniaineistoa sisältäviä järjestöjen ja yhdistysten arkistoja 5 kpl yhteensä 1,07 hm. (sotainvalidit 2 kpl 0,56 hm ja 0,12 hm, sotaveteraanit 0,03 hm, lotat 0,3 hm, suojeluskunnat 0,06 hm). Nämä arkistot sisältävät mm. kirjeitä, kirjallisia tallenteita sekä tyypillistä järjestöjen ja yhdistysten asiakirja-aineistoa. Vete-raaniaineistoa sisältäviä henkilöarkistoja on 4 kpl. Nämä arkistot sisältävät mm. kirjeitä, säännöstelykortteja, kunniakirjoja ja käskyjä. Veteraaniaineistoa sisältäviä kokoelmia on yksi 1 hm.

Iin kotiseutuarkisto

Arkistosihteeri Tuulikki Kaisto
PL 24
91101 Ii
(08) 8198 306
tuulikki.kaisto(at)ii.fi

Asiakkaita palvellaan kunnanviraston aukioloaikana.

Kotiseutuarkiston koko aineiston määrä on 36 hm. Aineisto on järjestetty ja luetteloitu. Aineiston tietosisältöä ei ole kuvailtu. Kotiseutuarkistossa on veteraaniaineistoa sisältä-viä järjestöjen ja yhdistysten arkistoja 2 kpl yhteensä 1 hm (sotainvalidit 0,5 hm ja lotat 0,5 hm). Lisäksi kotiseutuarkistossa on veteraanikirjatoimikunnan arkistoaineistoa 0,5 hm. Nämä arkistot sisältävät mm. valokuvia, kirjeitä, kirjallisia tallenteita, kunniakirjo-ja, käskyjä ja toimintaohjeita. Veteraaniaineistoa sisältäviä henkilöarkistoja on yksi 0,5 hm. Arkisto sisältää 10 kpl äänitteitä, kirjeitä sekä kirjasen.

Kuusamon kotiseutuarkisto

Toimistosihteeri Maija Törmänen
Kaiterantie 22
93600 Kuusamo
040 8608 660
maija.tormanen(at)kuusamo.fi

Asiakkaita palvellaan virka-aikana klo 8.00-15.45.

Kotiseutuarkiston koko aineiston määrä on 35 hm. Aineisto on osin järjestetty ja luette-loitu. Aineiston tietosisällön kuvailu on aloitettu. Kotiseutuarkistossa on veteraaniai-neistoa sisältäviä järjestöjen ja yhdistysten arkistoja 6 kpl yhtensä noin 1,6 hm (sotain-validit 0,08 hm, sotaveteraanit 2 kpl yhteensä 0,7 hm, rintamaveteraanit 0,2 hm sekä muita järjestöjen ja yhdistysten arkistoja 2 kpl yhteensä 0,6 hm). Nämä arkistot sisältä-vät valokuvia, kirjeitä sekä tyypillistä järjestöjen ja yhdistysten asiakirja-aineistoa. Ve-teraaniaineistoa sisältäviä henkilöarkistoja on 6 kpl yhteensä 0,5 hm. Arkistot sisältävät mm. 6 kpl äänitteitä, valokuvia sekä kirjeitä. Arkistojen perus- ja kuvailutiedot löytyvät Internetistä.

Lumijoen kotiseutuarkisto

Palvelu-/arkistosihteeri Annikki Halonen
Kunnankuja 1
91980 Lumijoki
(08) 5587 1840
annikki.halonen(at)lumijoki.fi

Asiakkaita palvellaan toimistoaikana.

Kotiseutuarkiston koko aineiston määrä on 1,8 hm. Aineisto on järjestetty ja luetteloitu. Kotiseutuarkistossa on sotainvalidien ja suojeluskuntien asiakirja-aineistoa.

Oulunsalon kotiseutuarkisto

Arkistosihteeri Tuulikki Wiikinkoski
Kauppiaantie 5
90460 Oulunsalo
(08) 5203 104
tuulikki.wiikinkoski(at)oulunsalo.fi

Asiakaspalvelusta sovitaan tapauskohtaisesti.

Kotiseutuarkiston koko aineiston määrä on noin 10 hm. Aineisto on järjestetty ja luette-loitu. Kotiseutuarkistossa on ainakin yksi veteraaniaineistoa sisältävä järjestön arkisto (sotainvalidit 2 hm), joka sisältää valokuvia sekä tyypillistä järjestöjen ja yhdistysten asiakirja-aineistoa. Veteraaniaineistoa sisältäviä henkilöarkistoja on 3 kpl yhteensä 5 hm. Arkistot sisältävät mm. kirjeitä ja kirjallisia tallenteita. Ei ole tiedossa, sisältävätkö kokoelmat veteraaniaineistoa.

Pudasjärven kotiseutuarkisto

Arkistosihteeri Helvi Tuovila
Pudasjärven kaupunki
PL 10
93100 Pudasjärvi
(08) 8202 202
helvi.tuovila(at)pudasjarvi.fi

Asiakkaita palvellaan keskusarkiston aukioloaikoina.

Kotiseutuarkiston koko aineiston määrä on noin 75 hm. Aineisto on osin järjestetty ja luetteloitu. Aineiston tietosisältöä ei ole kuvailtu. Kotiseutuarkistossa on veteraaniai-neistoa sisältäviä järjestöjen ja yhdistysten arkistoja 4 kpl yhteensä 8 hm (sotainvalidit 2 kpl yhteensä 5 hm ja sotaveteraanit 2 kpl yhteensä 3 hm). Nämä arkistot sisältävät valo-kuvia, kirjeitä, kirjallisia tallenteita sekä tyypillistä järjestöjen ja yhdistysten asiakirja-aineistoa. Veteraaniaineistoa sisältäviä henkilöarkistoja on 3 kpl yhteensä 0,5 hm. Ar-kistot sisältävät mm. valokuvia, karttoja, äänitteitä, kirjeitä, kirjallisia tallenteita ja säännöstelykortteja. Veteraaniaineistoa sisältäviä kokoelmia on 2 kpl yhteensä 3 hm. Kokoelmat sisältävät mm. valokuvia, karttoja, kirjeitä, kirjallisia tallenteita, lehtileik-keitä ja kopioita viranomaisten asiakirjoista. Tiedot nähtävissä myös Internetissä.

http://www.pudasjarvi.fi/index.php?go=target&id_1=tekstit/arkistotoimi_kotiseutuarkisto.php&indeksi=1

Sievin kotiseutuarkisto

Kulttuuriohjaaja Jaana Sandholm
Haikolantie 16
85410 Sievi
08 488 3310, 044 488 3310
jaana.sandholm(at)sievi.fi

Asiakaspalvelu sovitaan tapauskohtaisesti ottamalla yhteys kulttuuritoimeen/kunnan neuvontaan.

Kotiseutuarkiston koko aineiston määrä on arviolta noin 100 hm. Aineisto on osin jär-jestetty ja luetteloitu. Kotiseutuarkistossa on järjestämättömiä ja luetteloimattomia Sie-vin sotaveteraanien asiakirjoja. Myös muiden arkistojen ja kokoelmien joukossa voi olla veteraaniaineistoa.

Tyrnävän kotiseutuarkisto

Arkistosihteeri Sanna Eskola
Kunnankuja 4
91800 Tyrnävä
(08) 5587 1224
sanna.eskola(at)tyrnava.fi

Asiakaspalvelu sovitaan tapauskohtaisesti ottamalla yhteys kunnan arkistosihteeriin.

Kotiseutuarkiston koko aineiston määrä on arviolta noin 5 hm. Aineisto on järjestetty ja luetteloitu. Aineiston tietosisältöä ei ole kuvailtu. Kotiseutuarkistossa on yksi sotainva-lidien järjestämätön arkisto sekä yksi veteraaniaineistoa sisältävä järjestämätön henkilö-arkisto.

Utajärven kotiseutuarkisto

Utajärven kunta
Kulttuurisihteeri Tarja Vimpari
PL 18
91601 Utajärvi
tarja.vimpari(at)utajarvi.fi

Asiakkaita palvellaan kirjaston aukioloaikoina.

Kotiseutuarkiston koko aineiston määrä on arviolta noin 15 hm. Kotiseutuarkisto ei vas-tannut järjestämistä ja luettelointia koskeviin kysymyksiin. Kotiseutuarkistossa on vete-raaniaineistoa sisältäviä järjestöjen ja yhdistysten arkistoja 5 kpl yhteensä 1,85 hm (so-tainvalidit 0,55 hm, sotaveteraanit 0,85 hm, rintamaveteraanit 0,05 hm, rintamanaiset 0,05 hm sekä yksi muu veteraaniaineistoa sisältävä järjetön arkisto 0,35 hm).

Ylivieskan kotiseutuarkisto

Arkistosihteeri Seija Mäkelä
Kyöstintie 4
PL 70
84100 Ylivieska
(08) 4294 218
seija.makela(at)ylivieska.fi

Asiakkaita palvellaan keskusarkiston asiakaspalvelun yhteydessä.

Kotiseutuarkiston koko aineiston määrä on 140 hm. Aineisto on järjestetty ja luetteloitu. Aineiston tietosisällön kuvailu on aloitettu. Kotiseutuarkistossa on veteraaniaineistoa si-sältäviä järjestöjen ja yhdistysten arkistoja 5 kpl yhteensä 5,2 hm (sotainvalidit 0,35 hm, sotaveteraanit 4,8 hm, suojeluskunnat 0,04 hm sekä yksi muu veteraaniaineistoa sisältävä järjestön arkisto 0,02 hm). Nämä arkistot sisältävät mm. valokuvia, kirjeitä, kirjallisia tallenteita, säännöstelykortteja, kunniakirjoja, käskyjä ja toimintaohjeita. Veteraaniaineistoa sisältäviä henkilöarkistoja on 2 kpl yhteensä 3,25 hm. Arkistot sisältävät mm. valokuvia, karttoja, äänitteitä, kirjeitä, kirjallisia tallenteita, säännöstelykortteja, kunnia-kirjoja, käskyjä ja toimintaohjeita.