LIITON VUOSIKOKOUKSEN 24.4.2019 ANTIA

LIITON VUOSIKOKOUKSEN 24.4.2019 ANTIA

Tammenlehvän Perinneliiton järjestyksessä 15. vuosikokous sujui ripeästi eversti Pekka Joukon johtaessa puhetta. Kotisivujen ”Toiminta” -osiossa on esitetty hyväksytyt toimintakertomus vuodelta 2018 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2019.

Henkilövalintoja: Liiton hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti uudelleen vuorineuvos Jukka Viinanen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen maaherra emeritus Anneli Taina.

Erovuoroisten Timo Sahin,     Matti Niemen, Paavo Kiljusen ja Aura Korppi-Tommolan tilalle valittiin Karjalan Liiton valtuuston puheenjohtaja ministeri Matti Puhakka, Suomen Rauhanturvaajaliiton puheenjohtaja prikaatikenraali Mauri Koskela, Helsingin Yliopiston kirkkohistorian professori Aila Lauha ja Suomen Reserviupseeriliiton hallituksen jäsen diplomi-insinööri Yrjö-Pekka Rautalahti.

Hallituksen jäsenluettelo on kokonaisuudessaan luettavissa kotisivujen kohdassa ”Keitä olemme/Hallitus ja neuvottelukunta”.

Pekka Holopainen
Toiminnanjohtaja