Maanpuolustus kuuluu kaikille (selkokielinen)

Maanpuolustus kuuluu kaikille (selkokielinen)

Tervetuloa lukemaan Seija Niinistö-Samelan selkokielistä artikkelia “Maanpuolustus kuuluu kaikille.”

Suomen perustuslaissa sanotaan,
että kaikilla Suomen kansalaisilla
on velvollisuus osallistua maanpuolustukseen.

Maanpuolustus voidaan jakaa kolmeen osaan:
aseellinen maanpuolustus, työvelvollisuus ja väestönsuojelu.
Aseellinen maanpuolustus koskee 18-60 – vuotiaita miehiä,
jotka ovat Suomen kansalaisia.
He ovat asevelvollisia.
Heidän täytyy suorittaa joko
asepalvelus tai siviilipalvelus.

Molemmat ryhmät ovat kriisitilanteessa
velvollisia osallistumaan maanpuolustukseen.
Naiset voivat suorittaa vapaaehtoisen asepalveluksen.
Asevelvollisuuden tarkoituksena on
Suomen sotilaallisen turvallisuuden takaaminen.

Työvelvollisuus koskee kaikkia
Suomessa asuvia 17-64 – vuotiaita henkilöitä.
Työvelvollisuuden tarkoitus on varmistaa,
että poikkeustilanteissa riittää työntekijöitä
yhteiskunnan tärkeisiin toimintoihin.

Maanpuolustukseen kuuluu myös väestönsuojelu,
joka myös kuuluu kansalaisten
velvollisuuksiin poikkeusoloissa.
Siihen kuuluu muun muassa
ihmisten ja omaisuuden suojelu
sekä pelastustoiminta.

Vilhonvuorenkadun pommisuoja, lottia ruokapuuhissa.

Sota-aikana lotat huolehtivat ihmisistä
jakamalla ruokaa pommisuojiin paenneille ihmisille.

Esimerkkinä aseellisesta puolustuksesta
on sotiemme veteraanien työ
isänmaan hyväksi vuosina 1939-45.

 

Lukuisat muistomerkit eri puolilla Suomea
kertovat  veteraanisukupolven työstä.

 

 

 

Huoltovarmuuden turvaaminen on osa maanpuolustusta.
Esimerkiksi sähkönjakelu on turvattava myös kriisiaikoina.

Näiltä sivuilta saat lisätietoa maanpuolustuksesta:

Seija Niinistö-Samela