Medialukutaito lisää turvallisuutta (selkokielinen)

Medialukutaito lisää turvallisuutta (selkokielinen)

 

Medialukutaito on tärkeä kansalaistaito

Elämme yhteiskunnassa,
jossa yhä useammat arjen asiat
hoidetaan verkossa.
Tietotekniikasta on paljon hyötyä,
mutta myös mahdolliset uhat
on hyvä ottaa huomioon.

Verkossa on paljon asiallista sisältöä,
mutta sieltä löytyy myös aineistoa,
jonka tarkoituksena on
levittää väärää tietoa
ja vaikuttaa kansalaisten mielipiteisiin
ja asenteisiin.

Medialukutaito lisää turvallisuutta

Medialukutaito tarkoittaa muun muassa
lukemisen ymmärtämistä,
kriittistä suhtautumista uutisiin
ja mainoksiin,
lähteiden tarkistusta
ja tietoturvan huomioimista.

Kouluissa kehitetään lasten
ja nuorten medialukutaitoa.
Opetuksessa huomioidaan
myös oman tietokoneen
tai älypuhelimen käytön hallinta
ja asiallinen käytös verkossa.

Tällä hetkellä jokaisen tulisi
osata suhtautua kriittisesti
verkossa oleviin sisältöihin.

Kun osaamme erottaa
verkossa olevat valeuutiset
ja yritykset vaikuttaa mielipiteisiin,
pystymme tekemään itsenäisiä päätöksiä
esimerkiksi äänestämällä vaaleissa
oman näkemyksen mukaan.

Maanpuolustuksen yksi tehtävä
on turvallisuuden säilyttäminen.
Sen vuoksi nykyisessä maanpuolustuksessa
huomioidaan myös
verkossa olevat uhkatekijät,
jotka voivat olla vaaraksi kansalaisille
ja koko yhteiskunnalle.

Jokainen voi omalta osaltaan
osallistua maanpuolustustyöhön
kehittämällä medialukutaitoaan
ja huolehtimalla myös läheistensä
turvallisesta verkossa toimimisesta.

Tietoa medialukutaidosta löytyy
esimerkiksi seuraavilta sivuilta:

www.mediakasvatus.fi,

mediaguide.fi

 

negatiivissa vikaa, naarmuja

Talvisodan aikana
monet ulkomaalaiset toimittajat
matkustivat Viipuriin,
kun he halusivat ajankohtaista tietoa
Suomen vaikeasta tilanteesta.
Toimittajat kokoontuivat
ravintola Pyöreässä tornissa vuonna 1939.

 

Seija Niinistö-Samela

Kuvat: SA-kuva ja Juha Samela