Perinneseminaari keskusteli nuorista kohderyhmänä

Perinneseminaari keskusteli nuorista kohderyhmänä

Veteraaniperinteen 14. seminaari pidettiin Helsingin Yliopiston pienessä juhlasalissa perjantaina 23.11. 2018. Läsnä oli 90 osanottajaa. Seminaari etsi vastausta kysymykseen ”Perinnetyö nuorten silmin: voimavara vai painolasti?”. Lopputuloksena oli selkeä ”voimavara”.

 

Seminaarin avasi Ilta-Sanomien toimituspäällikkö Timo Paunosen medianäkökulmaa avaava esitys ”Ilta-Sanomien 100 tarinaa sodasta”, veteraanien sotakokemuksiin pohjaava haastattelusarja Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden kunniaksi. Paunosen saaman palautteen perusteella oli todettavissa, että aihe kiinnosti nuoria; kokonaisuudessaan katselukertoja videoilla oli ollut satoja tuhansia.

Mikko Salasuo, talous- ja sosiaalihistorian dosentti Nuorisotutkimusverkostosta esitteli aineettoman pääoman merkitystä sukupolvien ketjussa.

Salasuon teesit globaalista sukupolvesta, joka rakentaa hyvän elämän ideaaleja kovin erilaisten ehtojen puitteissa kuin aiemmat sukupolvet, kirvoitti vilkkaan keskustelun. Keskustelu jatkui vielä väliajan aikana. Siis: kuinka perinnetyö artikuloidaan globaalille sukupolvelle (2001- syntyneet)?

 

Apulaisprofessori Mikko Karjalainen Maanpuolustuskorkeakoulusta teki selkoa veteraaniperinteen ylläpidosta puolustusvoimissa viime sodistamme lähtien. Merkittävä toteamus on ollut, että “meitä sotilaita yhdistää poikkeuksellisen vahva me-henki, jonka merkitys ei näy pelkästään rauhan aikana, vaan on veteraanitutkimusten perusteella ollut tärkeimpiä tekijöitä sodan aikana”. Tämä lainauksena viimeksi valmistuneen kadettikurssin priimuksen puheesta.

Kansanedustaja, kaupunginhallituksen jäsen Wille Rydman käsitteli esityksessään paitsi veteraaniperinnettä helsinkiläisittäin, myös kaupungin toimia veteraanien sosiaalisten etuuksien hoitajana todeten Helsingin toimineen monissa asioissa edelläkävijänä.

Varsinaiset esityksen päätti Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin puheenjohtajan Pertti Laatikaisen katsaus piirin tulevaisuuden suunnitelmiin, joissa keskitytään vaikuttamaan erityisesti nuorten sukupolveen.

Seminaariyleisöä tauolla.

 

Seuraava, järjestyksessä 15. seminaari on suunniteltu pidettäväksi Mikkelissä marraskuussa 2019.