Perinnettä tulevaisuuteen

Perinnettä tulevaisuuteen

Tammenlehvän Perinneliitto piti Suur-Savon Sotaveteraanipiirin järjestämänä 15. veteraaniperinteen seminaarin Mikkelissä 22.11.2019. Seminaarin teemana oli ”Museot veteraaniperinteen siirtäjinä”.

 Liiton puheenjohtaja avasi seminaarin

Seminaari oli oivasti järjestetty. Aiheeseen perehdyttiin tutustumalla Jalkaväkimuseoon, Päämajamuseoon ja Viestikeskus Lokkiin. Kun lopuksi vielä maalattiin tulevaisuudennäkymät tiedekeskus Muistin esittelyllä, niin uskon, että osallistujat saivat ajateltavaa ja ideoita veteraaniperinteen tulevaisuuden kehittämiseksi.

Jalkaväkimuseon johtaja Markku Riittinen

”Museot elävät tarinoista,” totesi Jalkaväkimuseon johtaja eversti evp Markku Riittinen. Riittisen esimerkkien myötä seminaariyleisö sai kokemuksen siitä, miten tarinat tuovat syvyyttä museon näyttelyihin. Riittinen painotti pedagogista lähestymistä esimerkiksi koululaisten museovierailuihin liittyen. Sen avulla voidaan vaikka lukioikäisille saada samaistumisen tunne siihen, että osa veteraaneista oli heidän ikäisenään sodassa.

Mikkelin kulttuuri- ja museojohtaja Matti Karttunen

Mikkelin kulttuuri- ja museojohtaja Matti Karttusen johdolla seminaariyleisö perehtyi Päämajamuseoon ja Viestikeskus Lokkiin. Kun Mikkelissä toimi sodanjohto vuonna 1918 ja Talvi- sekä Jatkosodassa, niin tämä luo Mikkeliin vahvan perinnön vaalittavaksi. Kaikki varmasti mieltävät Mikkelin brändin Päämajakaupunkina. Mikkelissä olikin aistittavissa ylpeys historiasta ja kaupungin asemasta sotien ajalta.

Mikkelissä veteraanien perintöä vaalitaan tulevaisuudessa nykyistäkin kokonaisvaltaisemmin. Päämajamuseossa avautuu sodan johtaminen, Jalkaväkimuseossa sodan käyminen ja tiedekeskus Muisti mahdollistaa sodan kokemisen. 

Sodan ja rauhan keskuksen Muistin toimitusjohtaja Olli-Pekka Leskinen esitteli tulevaisuuden näkymiä. Vuonna 2021 avautuva tiedekeskus Muisti hyödyntää uusinta teknologiaa kokemuksellisissa ja vuorovaikutteisissa näyttelyissä, jotka käsittelevät sotaa ilmiönä. Tavoitteena on muistaa, miten rauhaa ylläpidetään tallentamalla ihmisten muistot sodista. Toiminnan ydintavoitteena on rauhaa ja Suomen itsenäisyyttä arvostava ihminen.

Seminaarin antina jäikin innostavat ajatukset perinnettä tulevaisuudessa vaalivien museoiden ja Muistin tapaisten palvelujen yhteensovittamisesta. Tarinoiden ja kokemusten kautta välittyvät veteraanien arvot nuoremmille sukupolville. Kuten seminaarissa museokierrosten avulla havainnollistettiin, historian inhimillistäminen tunteiden tasolle vaikuttaa ihmisiin. Sen avulla ymmärrys sodan kauheuksista auttaa arvostamaan rauhaa ja veteraanien uhrauksia.

PETTERI ROKKA