Puolustusvoimain komentaja vastaanotti Veteraaniperinteen vaalija -kilven

Puolustusvoimain komentaja vastaanotti Veteraaniperinteen vaalija -kilven

Tammenlehvän Perinneliiton puheenjohtaja Jukka Viinanen seurassaan toiminnanjohtaja Pekka Holopainen luovutti puolustusvoimille myönnetyn Veteraaniperinteen vaalija -kilven numero 22 pääesikunnassa 11.12.2018.

Veteraaniperinteen vaalimisessa puolustusvoimat on ollut ensimmäinen vertaistensa joukossa. Sodanaikaisen ylipäällikön sanoin:

” (…) teidän (puolustusvoimat) tehtävänä on kaikkialla maassamme ylläpitää sitä keskinäisen luottamuksen ja toveruuden henkeä, minkä sodan yhteiset koettelemukset ovat luoneet, sekä ympäristöönne kasvattaa uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen (…)”.

Puolustusvoimat on päivittäisellä toiminnallaan ja sotilaskasvatuksellaan tehnyt selväksi, että valtiovalta katsoo kansalaistensa sodassa kantamat raskaat uhraukset kiistattoman kansalaisvelvollisuuden mukaisiksi ja tunnustuksen arvoisiksi. Paitsi sotiemme 1939 – 1945 veteraanien perinnetyössä, myös käytännön tukitoiminnassa veteraanien hyväksi on puolustusvoimat ollut etulinjassa: varusmiesten apu veteraanikeräysten toimeenpanossa ja eri talkootöissä on ollut korvaamatonta. Puolustusvoimien ylimmän johdon ja koko henkilökunnan myönteinen suhtautuminen sekä tukityöhön että perinnetyöhön on ollut jatkuvaa ja luonnollista.

Ensimmäiset Tammenlehvän Perinneliiton Veteraaniperinteen vaalija -kilvet luovutettiin vuonna 2010 Sotamuseolle ja Kansallisarkistolle.