RAKENNEMUUTOKSEN ILMIÖITÄ: TAMMENLEHVÄN SÄÄNNÖT UUSIKSI

RAKENNEMUUTOKSEN ILMIÖITÄ: TAMMENLEHVÄN SÄÄNNÖT UUSIKSI

Tarve Perinneliiton sääntöuudistukselle tunnustettiin keväällä pari vuotta sitten: tuolloin liiton hallitus hyväksyi puheenjohtaja Jukka Viinasen esityksen, jonka mukaisesti hän ottaisi tehtäväkseen laatia synopsiksen perinnetyön organisoinnin uudistamiseksi 2020- luvulla. Kesän mentyä alustavat nuotit olivat selvillä: liiton jäsenten ohjausvastuuta lisättäisiin, ja säännöissä otettaisiin huomioon syntyvien alueellisten perinneyhdistysten merkitys.

Osansa sääntömuutokselle oli perustajajäsenjärjestöjen ja Tammenlehvän Perinneliiton hallitusten periaatepäätöksellä, jonka mukaisesti ” (…) Tammenlehvän Perinneliiton toimintaa kehitetään siten, että liitolla on viimeistään vuonna 2023 mahdollisuus alkaa ottaa alueellisia perinneyhdistyksiä jäsenikseen sekä ryhtyä tukemaan ja ohjaamaan niiden toimintaa. Tammenlehvän Perinneliitto valmistelee sääntömuutoksen vuoden 2020 aikana.”

Intensiivinen sääntötyö aloitettiin vuoden 2019 alkupuolella, ja liiton sääntömuutosseminaari pidettiin 1.10.2020. Tällöin jokainen jäsenjärjestö sai lausua kantansa sääntöluonnoksesta. Havainnot ja parannusehdotukset kirjattiin muistioksi, jonka perusteella lopullinen sääntöversio esiteltiin liiton hallitukselle 22.10.2020. Hallitus päätti esittää säännöt liiton ylimääräisen kokouksen hyväksyttäviksi. Ylimääräinen kokous hyväksyi säännöt yksimielisesti 19.11.2020.

Lyhyt yhteenveto uuden sääntöluonnoksen merkittävimmistä eroista voimassa oleviin sääntöihin: ensinnäkin ”päättäviä tasoja” on aiemman kahden (vuosikokous – hallitus) sijaan kolme (liittokokous – edustajisto – hallitus), ja toiseksi liiton jäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys, kun vielä voimassa olevat säännöt edellyttävät, että yhdistyksen on oltava valtakunnallinen.

Edustajisto, jossa on puheenjohtajan lisäksi 15 jäsentä varajäsenineen, käyttää liittokokousten välillä ylintä päätösvaltaa. Liittokokous pidetään joka toinen vuosi. Tavoitteena on, että organisaatiomuutos antaisi äänivaltaa nimenomaan myös alueellisille toimijoille, koska alueilla käytännön perinnetyö myös tehdään.

Uudet säännöt on vielä vahvistettava Patentti- ja rekisterihallituksessa.

Toiminnanjohtaja Pekka Holopainen