TAMMENLEHVÄN PERINNELIITON I LIITTOKOKOUSPÄÄTÖKSIÄ 22.4.2021

TAMMENLEHVÄN PERINNELIITON I LIITTOKOKOUSPÄÄTÖKSIÄ 22.4.2021

Liiton uusien sääntöjen mukainen I liittokokous pidettiin etäyhteyksin 22.4.2021.
Ensimmäistä kertaa liiton kokoushistoriassa kaikki jäsenjärjestöt (22) olivat edustettuina.

Liittokokouksessa käsiteltiin liiton sääntöjen 11 §:ssä mainitut asiat:

Esitetään

  1. hallituksen selostus liiton toiminnasta ja taloudesta liittokokousten väliseltä ajalta;
  2. hallituksen ehdotuksesta liiton yleiseksi toimintasuunnitelmaksi seuraavaan varsinaiseen liittokokoukseen saakka sekä toimintasuunnitelma 2021 ja talousarvioesitys 2021

Valitaan

  1. hallituksen puheenjohtaja, joka on samalla liiton puheenjohtaja, seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi;
  2. edustajiston puheenjohtaja sekä muut jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi;
  3. kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa, joista ainakin toisen varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia (KHT). Toisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan sijasta voidaan valita Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö;

sekä

Käsitellään

muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Hallituksen puheenjohtajaksi, joka on samalla liiton puheenjohtaja, valittiin yksimielisesti vuorineuvos Jukka Viinanen toimintakaudeksi 2021–2023.

Hallituksen ja liiton puheenjohtaja, vuorineuvos Jukka Viinanen.
Hallituksen ja liiton puheenjohtaja, vuorineuvos Jukka Viinanen.

Edustajiston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti oikeustieteen kandidaatti Marja-Liisa Taipale. Hän toimii samalla Sotainvalidien Veljesliiton edustajana edustajistossa. Muut edustajiston jäsenet on esitetty eri luettelossa.

Tammenlehvän Perinneliitto ry:n edustajiston puheenjohtaja Marja-Liisa Taipale.
Tammenlehvän Perinneliitto ry:n edustajiston puheenjohtaja Marja-Liisa Taipale.

Liiton sääntöjen 13§:n mukaan liiton hallituksen jäsen ei voi toimia edustajiston jäsenenä. Täten niiden hallituksen jäsenten, jotka tulivat valituiksi edustajistoon, toimikausi päättyi.

Hallituksen muuttunut kokoonpano on esitetty eri luettelossa. Uusi varsinainen hallitus valitaan edustajiston syyskokouksessa 27.10.2021.

Pekka Holopainen

Toiminnanjohtaja