TYÖRYHMÄ SELVITTÄMÄÄN VETERAANIPERINNETYÖN TULEVAISUUTTA

TYÖRYHMÄ SELVITTÄMÄÄN VETERAANIPERINNETYÖN TULEVAISUUTTA

Valtio selvittää keinoja, miten Suomen 1939-1945 käymien sotien ja veteraanien perinnettä tulevaisuudessa säilytetään. Valtioneuvoston kanslia on asettanut kansallisena veteraanipäivänä 27. huhtikuutta työryhmän, joka selvittää ja laatii ehdotuksen perinteen säilyttämisestä, hoitamisesta ja vaalimisesta osana suomalaista yhteiskuntaa. Työryhmä on asetettu eduskuntaryhmien pyynnöstä.

Veteraanijärjestöjen ja muiden veteraanityöhön liittyvän vapaan yhdistystoiminnan työ on muuttumassa edunvalvonta- ja perinnetyöstä perinnetyöksi, koska sotasukupolvi on poistumassa keskuudestamme.

Veteraanijärjestöt ovat valmistelleet tätä muutosta, ja tarkoituksena on, että veteraanijärjestöjen vastuu perinnetyöstä siirtyy Tammenlehvän perinneyhdistykselle. Valtio on osoittanut arvostuksensa ja kantanut vastuuta veteraaneja kohtaan pitämällä huolta heidän terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Edunvalvontaa ja perinnetyötä ovat toteuttaneet veteraanijärjestöt ja useat muut järjestöt.

Sotasukupolven perintö on olennainen osa Suomen kulttuuriperintöä ja kansallista identiteettiä. Tämän vuoksi on tärkeää, että eri toimijat arvioivat ja luovat lähtökohdat ja periaatteet veteraaniperinnetyön toteuttamiselle yhdessä, kun veteraanityön sisältö ja painopiste muuttuvat.

Työryhmä selvittää myös muun muassa sitä, miten eri toimijoiden yhteistyö järjestetään ja mitkä ovat toimijoiden roolit ja vastuut. Lisäksi haetaan ratkaisuehdotusta esimerkiksi perinnetyön organisoimiseen ja rahoittamiseen ja määritellään valtion rooli perinnetyössä.

Työryhmän puheenjohtajana toimii Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen. Työryhmän toimikausi päättyy 31.1.2023.

Tiedote:

Asettamispäätös TR Veteraaniperinne 27042022

Lisätietoja:

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen,
p. 0295 160 300 ja

johtava asiantuntija Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen,
p.  029 516 0220