Veteraaniperinteen vaalija-kilpi Hangon Rintamamuseolle

Veteraaniperinteen vaalija-kilpi Hangon Rintamamuseolle

Tammenlehvän Perinneliitto on myöntänyt käyttöön ottamansa Veteraaniperinteen vaalija-kilven Hangon Rintamamuseolle osoituksena tehdystä arvokkaasta työstä sotiemme 1939–1945 veteraaniperinteen vaalimiseksi. Kilven luovutti Perinneliiton hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Jukka Viinanen 4.10.2017 järjestetyssä tilaisuudessa.

Hangon Rintamamuseo avasi ovensa Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6.2017. Museo perustettiin 1981 ja se on vuosien varrella kehittynyt monipuoliseksi vierailukohteeksi. Kunnostustyöt pääosin vapaaehtoisvoimin alkoivat vuonna 2016.

Ajatus veteraaniperinnettä arvokkaalla ja esimerkillisellä tavalla hoitaville kohteille annettavasta tunnuksesta syntyi, kun Tammenlehvän Perinneliitto vuosina 2006 ja 2007 teki eräitä arkistoja sekä museoita ja perinnetiloja kartoittavat selvitykset. Selvitystöiden yhteydessä todettiin, että tällainen tunnus voisi yhdistää erilaisia perinnetyötä tekeviä kohteita yhdeksi kokonaisuudeksi. Samalla se kertoisi kohteissa kävijöille, että veteraanien perinnettä on sinne tallennettu ja että sitä hoidetaan asianmukaisella tavalla. Kyse olisi siis eräänlaisesta perinnetyön ”auktorisoinnista”.

Perinneliiton hallituksen hyväksymien sääntöjen mukaan Veteraaniperinteen vaalija-kilpi voidaan myöntää perinnetyötä tekeville yhteisöille osoituksena sotiemme 1939–1945 veteraaniperinteen vaalimiseksi tehdystä arvokkaasta työstä. Kilven myöntämisellä kannustetaan samalla perinnetyön tekijöitä sekä lisätään liiton ja perinnetyön tunnettuutta.

Myöntämisen kohteena voi olla museo ja perinnetila, arkisto (arkistolaitos, kunnat, kotiseutu) tai muu perinnettä tallentava ja vaaliva yhteisö. Veteraaniperinteen vaalija-kilven myöntämisessä otetaan huomioon ennen muuta, että kohde edustaa hyvin veteraaniperinnettä ja sen vaalimista, siellä oleva materiaali on asianmukaisesti säilytettynä ja että kohde on helposti yleisön saavutettavissa.

Ensimmäiset Tammenlehvän Perinneliiton Veteraaniperinteen vaalija- kilvet luovutettiin vuonna 2010 Sotamuseolle ja Kansallisarkistolle. Sittemmin sen ovat tähän mennessä saaneet 18 muuta kohdetta eri puolilla maata. Tammenlehvän Perinneliitto on perustettu vuonna 2003 vaalimaan sotiemme 1939–1945 veteraanien perinteitä ja arvoja.

4.10.2017